ZANEDBANÁ PÉČE

Článek z knihy  Záchranná síť duchovních poznání II., autorky Jožky Wenkeové

     Transformace vědomí dává lidstvu poslední šanci pro nápravu zanedbané péče o duše i fyzická těla, a ta by se měla využít. Začíná další etapa transformačního procesu, při níž se budou odebírat vzorky DNA každého člověka, aby se zjistilo, k jakému narušení u každého jednotlivce došlo. Odebrání vzorků bude provedeno duchovním odsátím. Vaše těla jsou velmi poškozena a bude třeba opravit narušené geny, které vám původně měly zaručit plné zdraví. Nemoci, s nimiž se nyní potýkáte, jsou výsledkem těchto narušení, které způsobuje vaše nevědomost a zanedbávání péče o sebe. Bude třeba, aby se ti, kteří se rozhodnou nastoupit svou cestu ke světlu, naučili o sebe pečovat jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Především se budou starat o svůj energetický systém, aby docílili jeho trvalou harmonii. Toho docílí tím, že přestoupí do vyšší vibrační roviny, kde na ně nebudou působit negativní duchovní bytosti. Dále budou usilovat o to, aby se dostali do klidu, který potřebuje duše pro svůj vývoj. Klid dosáhnou tím, že se vypořádají se všemi odpuštěními tak, že je procítí přes své srdce a ne jenom přes mozek a ústa. Pro tato usmíření se všemi musí být srdeční čakra široce otevřená. Jen otevřená srdeční čakra zajistí, aby k odpuštění skutečně došlo a člověk se očistil. Dalším krokem, na němž bude třeba pracovat, je přijetí. Je třeba přijímat vše, co se kolem vás děje a bude dít s naprostým klidem a bez emocí s vědomím, že každé dění je řízené a má svůj smysl. S tímto vědomím bude třeba nadále žít.

     Toto velmi přispěje vaší duši, která touží po klidu a pokoji. Dosažení těchto cílů vám pomůže zakotvit se vždy v příslušné vibrační rovině, která odpovídá vašemu duchovnímu vývoji. Neměli byste dopustit, aby vaše vibrace kolísaly nahoru a dolů, ale naopak stále stoupaly výše do vibrací, kde se již vaše duše trvale usídlí beze strachu, že jí hrozí jakýkoliv propad. Ti, kteří se nebudou chtít přibližovat ke světlu, zůstanou se svými vadami, které se vetkly do jejich DNA i nadále, tedy i se všemi nemocemi a jejich zárodky, které teprve způsobí propuknutí nemocí dalších. Naopak těm, kteří budou usilovat ke světlu, budou všechna narušení, která se projevila v jejich DNA, odstraněna a to jim zajistí zdravý vývoj jejich těl. Narušení se budou odstraňovat na všech úrovních jejich lidského bytí a to se pozitivně promítne do běžného života každého jednotlivce. Důležité bude svou péči o sebe nezanedbávat.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO