Snížená imunita z duchovního pohledu

Lidem je známo, že pokud nemají dostatečně vysokou imunitu, není jejich fyzické tělo schopno se bránit negativním vnějším i vnitřním vlivům, které na ně působí. O těchto vlivech je možné se dočíst v knihách nebo v článcích časopisů. Přibývají ale případy, kdy se lidé vyvarují těchto známých vlivů, ale jejich imunita se přesto snižuje. Objevují se, nebo přetrvávají potíže jako únava, ospalost, opakující se nemoci, ekzémy, infekce, náhlé zimnice, nechutenství, nehojící se rány i rakovina. Bývá také diagnostikován únavový syndrom s následným zařazením do invalidního důchodu. Takto postižený člověk je v podstatě vyřazen ze života a neví už kam by se obrátil o pomoc.

V takovéto beznaději se někteří obracejí na duchovního léčitele, kde hledají spásu. Duchovní léčitel je mnohdy jejich poslední nadějí.  Oproti klasickým vyšetřovacím metodám má duchovní léčitel možnost zjistit kam až snížení imunity dospělo, ale hlavně může odhalit další neznámou prapříčinu tohoto stavu. Ta se nachází na neviditelné duchovní a energetické úrovni, kterou se do té doby nikdo nezabýval. Příčnou je duchovní nevědomost a nezájem lajků i odborníků proniknout k duchovním tajemstvím.
Je velmi obtížné vysvětlit duchovní prapříčiny vzniku zdravotních poruch lidem, kteří nemají žádné duchovní poznání. Pokusím se pro názornost přiblížit člověka jako víceúrovňovou lidskou bytost. Všem je důvěrně známa základní úroveň, kterou je hmotné fyzické tělo, na němž se projektují zdravotní poruchy. Vnější vzhled fyzického těla můžeme vidět lidským okem, a proto nikdo nepochybujeme o tom, že existuje. Vnitřní vzhled poznáváme pomocí technických a diagnostických přístrojů, kterým důvěřujeme a nepochybujeme o zprávách, které nám předkládají. Nic z toho nám ale neumožňuje poznat prapříčiny zdravotních poruch, tedy ani skrytou příčinu selhávání imunitního systému.

Lidská bytost má ještě další úrovně, jsou to jemnohmotná pro lidské oko ani pro technické přístroje neviditelná energetická těla. Tato energetická těla tvoří tzv. auru, která je součástí složitého energetického systému člověka. Správná funkce energetického systému je základním předpokladem proto, aby mohlo být fyzické tělo zdravé, nebo mohlo být uzdraveno. Energetický systém zásobuje jednotlivé tělesné orgány energií, která přichází z centrálního energetického zdroje – od Boha. Na správné funkci tělesných orgánů jsou závislé funkce tělesných systémů, tedy i funkce imunitního systému. Pokud není energetický systém v harmonii, ale vznikly v něm energetické bloky, pak dochází k tomu, že tělesné orgány, systémy i celé fyzické tělo trpí buď energetickým deficitem anebo se v něm energie nežádoucím způsobem hromadí. Porucha funkce energetického systému vzniká vždy našim přičiněním, jako důsledek špatného jednání, myšlení, nebo našich postojů. Toto vše bývá příčinou vnějšího energetického napadení našeho energetického systému. Tak jako může být naše fyzické tělo napadeno neviditelnými bakteriemi a viry, mohou být naše energetická těla i celý energetický systém napaden neviditelnými negativními energetickými bytostmi. Těchto případů přibývá, protože dospělí i děti propadají velkému množství moderních pokušení, neřestem a závislostem, které jsou vstupní branou pro nejnebezpečnější temné energie, které takto k člověku pronikají, devastují energetický systém  a tím i fyzické tělo. Duchovní léčitel, kterému byly dány určité schopnosti a propůjčeny silné duchovní ochrany nepotřebuje žádný přístroj k tomu, aby tyto temné entity odhalil a také je s pomocí Boží odstranil. Temné entity mají různou sílu svého negativního energetického vyzařování, ale při jejich útoku dochází vždy k zasažení imunitního systému a tím ke snížení imunity. Po určitém čase se to projeví na stavu fyzického těla v podobě výše uvedených příznaků. Čím déle trvá než se člověk odhodlá vyhledat duchovního léčitele, čím déle trvá než změní své jednání, myšlení a postoje, tím delší čas je třeba pro návrat fyzického zdraví.

Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka
zakladatelka projektu SanoKunDio®

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO