Energetická hygiena

   Uvědomme si nejprve význam slova hygiena. Byly doby, kdy lidstvo nemělo o hygieně fyzického těla ani ponětí. V současnosti je již hygiena vnímána jako samozřejmost a doporučována jako základní forma prevence potenciální nákazy neviditelnými organizmy, které vyvolávají příznaky na fyzickém těle. Dopady nesprávné, nedostatečné nebo zcela chybějící hygieny můžeme pozorovat u lidí ve svém okolí a také sami u sebe. Projevují se různými typy onemocnění, která mají své názvy - diagnózy. Hygiena fyzického těla je bezesporu smysluplná a důležitá. Soustřeďuje se na jednotlivé části fyzického těla, provádí se denně nebo v určitých intervalech, ze kterých se stává prospěšný návyk nejen jednotlivce, ale i v rámci rodiny.
   Jsou však profese, u kterých jsou na hygienu kladeny vysoké nároky, protože ty běžné by byly nedostačující. Jsou to případy, kdy vzniká nebezpečí, že by byly nedostatečnou hygienou jednotlivce negativně ovlivněny další osoby, kterým by hrozila nákaza. Jsou také případy, kdy se musí někteří zaměstnanci podrobit pravidelným kontrolním vyšetřením různého typu, která prověří například tzv. bezinfekčnost, a tím způsobilost profesi vykonávat. (Potvrzení o bezinfekčnosti se musí předkládat např. u dětí na letních táborech apod.)
   Tak jako v minulosti nemělo lidstvo ponětí o dopadech nedostatečné čistoty fyzického těla, nemá dnes ponětí o dopadech nedostatečné čistoty energetických a duchovních těl člověka.  Vědecké zkoumání fyzického těla je dovedeno téměř k dokonalosti, ale vědcům chybí poznání existence vyšších neviditelných úrovní lidské bytosti – energetických a duchovních těl. Neexistují přístroje, které by umožnily toto zkoumání, a tudíž nejsou známy ani možnosti a postupy, jak tyto úrovně lidské bytosti diagnostikovat bez přístrojů. Brzdou poznání celistvé lidské bytosti je zatím nepřekonatelný odpor odborníků na fyzické tělo, kteří se nedokáží pokořit a připustit nedokonalost svého poznání. Existují lidé, kterým jejich mimořádné schopnosti dovolují do vyšších úrovní lidské bytosti nahlédnout a diagnostikovat stav jejich znečištění neviditelnými energetickými parazity. Toto diagnostikování bez přístrojů vyvolává u lidí úžas, protože se po provedené očistě svých energetických těl dokáží postupně zbavovat svých dlouholetých zdravotních potíží.
   Diagnostika a následná hygiena energetických těl lidské bytosti je základním a nezbytným předpokladem pro získání a udržení zdraví, protože právě na vyšších úrovních lidské bytosti se nacházejí prapříčiny onemocnění. Proto je třeba dát diagnostice a hygieně těchto úrovní prioritu a nečekat na to, až vědečtí odborníci uvolní svůj přetrvávající odpor.
I na těchto úrovních dochází k neviditelné parazitální nákaze, ale na úrovni energetické. Souběžně s ní dochází i k energetické újmě v případě, že se člověk energetickou hygienou nezabývá. I energetická hygiena se také provádí denně nebo v určitých intervalech, ze kterých se stává prospěšný návyk nejen u jednotlivce, ale i v rámci rodiny. Pokud se člověk pohybuje v místech, kde není předpoklad, že se lidé energetickou hygienou zabývají, pak je rozumné zařadit občasné diagnostiky stavu svých energetických těl a energetického systému, aby se mohlo přistoupit k odstranění nákazy způsobené přisátím energetických parazitů z druhého člověka.
   Na základě duchovního poznání a praktických zkušeností s duchovním uzdravováním jsme vybudovali vzorové Energetické lázně, které podporují energetickou harmonizaci a umocňují   každodenní energetickou hygienu, které se člověk běžně věnuje. Jedná se o revoluční pojetí prevence onemocnění u lidí, kteří převzali za své zdraví plnou zodpovědnost. Energetické lázně nejsou určeny nemocným lidem, ale lidem zdravým. Jsou to lázně BUDOUCNOSTI. Bližší informace najdete na těchto webových stránkách.


Jožka Wenkeová
zakladatelka projektu SanoKunDio®

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO