VZDĚLÁVACÍ ČLÁNKY

Vybrané články, které se neobjevují v běžných novinách, časopisech ani v médiích. Přibližují skrytou realitu, o které se nemluví, protože to není v zájmu určitých podnikatelských skupin a systémů. Články píší lidé, kteří čerpají své poznání a znalosti z vyšších úrovní vědomí a vše prověřují ve své praxi. Pokud se budete  uváděnými tématy hlouběji zabývat, můžete si vytvořit vlastní názor.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO