INFO před vyplněním formuláře

1. Poradna Hloubkové sebereflexe následuje po konzultaci Rozšířené kontrolní diagnostiky a následných 2-3 měsících intenzivní práce na sobě dle knižních příruček a doporučených návodů.

2. Vede u žáka k odhalení hlubokých, niterných prožitků, emocí, slabostí, nežádoucích vlastností, které se v různých momentech života projevily a opakovaně se vracejí. Je důležitá pro zdárný průběh transformačního procesu a slouží částečně jako prevence psychospirituální krize.

3. Poradna je vedena formou rozhovoru přes telefon nebo skype. Poradna je poskytována pouze dospělým osobám (od 18-ti let). Využití zázemí domova je potřeba, protože se mohou v průběhu rozhovoru uvolňovat zastaralé emoční bloky. Průběh je individuální. 

4. Poradnu Hloubkové sebereflexe neposkytujeme jako samostatnou službu, proto ji s tímto úmyslem ani neobjednávejte. Je součástí Výukového programu sebeuzdravování a Etikoprevence SanoKunDio®. Pokud by byla při zahájení shledána nedostatečná či nedokončená příprava, bude termín poradny odložen.

5. Objednací formulář vyplňte poté, co jste:

  • prostudovali webové stránky a všechny projektové knihy
  • absolvovali detoxikační kúru pro očištění těla a mysli dle bodu 8 v Průvodci výukovým programem
  • objednali a přečetli knihu o psychospirituální krizi v PDF verzi Reinkarnace bez opuštění těla (pdf)
  • uhradili poplatek za Hloubkovou sebereflexi (HS).

Každý dospělý člen rodiny si vyplní svůj vlastní formulář.  

6. Pokyny k platbě jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Poplatek je třeba zaplatit předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Po obdržení vaší platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám bude během několika dnů oznámen e-mailovou zprávou termín poradny spolu s dalšími pokyny.

7. Čekací doba na Hloubkovou sebereflexi bývá podle situace. V průměru 1 měsíc od zaslání formuláře. Buďte prosím trpěliví. Na červenec, srpen a prosinec termíny nepřidělujeme, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.


Objednací formulář hloubkové sebereflexe

Po odeslání formuláře najdete pod tímto textem POTVRZENÍ o přijetí ke zpracování.

Hloubková sebereflexe

Vaše jméno a příjmení *:

Datum narození *:

Váš email *:

Váš telefon *:

V jaké míře jste se zabýval/a svou sebereflexí? *:POTVRZUJI přípravu ze všech projektových knih J. Wenkeové *:

POTVRZUJI přípravu z knihy "Reinkarnace bez opuštění těla" *:

POTVRZUJI absolvování Detoxikační kúry *:

DATUM uhrazení poplatku za hloubkovou sebereflexi *:

Upozornění *:


GDPR *:


Bezpečnostní kód opište do spodní kolonky *:

CAPTCHA* povinné položky

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO