OZNÁMENÍ:

Služby zakladatelky projektu duchovní léčitelky Jožky Wenkeové byly do odvolání pozastaveny.

Služby klientům budou aktualizovány a obnoveny od září 2021. 

PROJEKT SanoKunDio®

Vážení,

 vítejte na živých informativních stránkách projektu SanoKunDio®. S ohledem na mimořádnou zdravotní krizi umístila zakladatelka projektu hned v úvodu svou první audio PROMLUVU, ve které vyjadřuje postoj k této vážné situaci, další audia najdete v menu. Promluvy potvrzují, že záměr projektu vyjádřený v našem mottu není pouhou frází, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Záměrem projektu je odhalit lidem tajemství existence člověka jako víceúrovňové lidské bytosti. Vysvětlit skrytý proces vývoje nemoci, která vzniká na vyšších úrovních lidského bytí a v určité fázi svého vývoje sestoupí do hmotné úrovně fyzického těla jako soubor příznaků. Záměrem je seznámit lidi s duchovními prapříčinami vzniku jejich nemocí, protože to je počátek cesty k uzdravení i k prevenci. V neposlední řadě odkrýt lidem tajemství Boží uzdravující moci.

  Zakladatelkou tohoto revolučního projektu je duchovní léčitelka, učitelka - autorka sedmi knih duchovního poznání a Moderní etikoprevence®. Projekt se zabývá výukou duchovního sebeuzdravování. Výuka sehrává významnou roli v probíhajícím procesu transformace lidského vědomí, ve kterém se nachází každý člověk, bez ohledu na to, zda si toho je vědom anebo není.

Duchovní uzdravování lze nazvat uzdravováním budoucnosti. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod léčení, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí nejmocnější, uzdravující a životadárné síly Božského zdroje. Jsme připraveni pomoci lidem všech věkových kategorií, nejlépe celé rodině.

Výjimky, kdy pomoc neposkytujeme:

• lidem s požadavkem o samostatnou konzultaci nebo duchovní energetický zásah bez zájmu o vstup do výukového programu.

• lidem pod vlivem psychiatrických lékových drog, kteří nejsou schopni se na svém uzdravení z tohoto důvodu podílet. Do postupů psychiatrů nezasahujeme.

Přejete-li si převzít své zdraví do vlastních rukou, prostudujte si pokyny, jak se do projektu zapojit. Projekt je určen lidem, kteří se chtějí vzdělávat v duchovní oblasti, měnit sami sebe k lepšímu a odstranit zvyklosti, které je dovedly až do nemoci. Pokud by vám dělalo problém stránky prostudovat, pak je to signál, že zatím nejste na potřebné změny připraveni a svou nemoc stále ještě potřebujete. V opačném případě vás rádi v projektu přivítáme.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO