VZDĚLÁVACÍ VIDEA

Předkládám vám pro poučení projevy osobností, jejichž poznání se s mým shodují nebo jej vhodně doplňují. Některé se mohou lišit použitím odlišného názvosloví. Nejblíže mému vlastnímu poznání, mým postojům a zkušenostem z léčitelské praxe je učení léčitele Sergeje Nikolajeviče Lazareva.

Příběh S. N. Lazareva je mi blízký a souzním s ním i přesto, že ho v jeho rodné zemi označila určitá instituce duchovně zaostalých a nevědomých za sektáře. Ani mně se různé útoky nevyhnuly. Je to úděl služebníků Božích. Odsuzování prožívá MUDr. Mikuláš Štefan i MUDr. I. M. Danilov. S obviňováním, osočováním a útoky se setkávali a setkávají i dnes všichni ti, kteří přicházejí s novými objevy z duchovní oblasti, aby přinesli lidem převratná poznání, která umožní jejich probuzení a poznání pravdy o sobě samých. Přinášejí zcela jiné poznání a jiný pohled na Boha. Představují ho v pravém světle, jako nejmocnější uzdravující sílu vesmíru. Je to zcela jiný pohled než ten, který lidem předkládají církevní dogmata. 

V každém století má odpor ustrašených a duchovně nevědomých jinou formu. Jejich odpor je však marný a nemůže duchovní vývoj a poznání lidstva zastavit. V současné době je důkazem probíhající proces transformace vědomí lidstva, který již zasáhl každého člověka i přesto, že si toho mnozí nejsou ještě vědomi.

Sledujte videa a články pozorně, úsudek si udělejte sami.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 
 

 © SANOKUNDIO