prof.MUDr. Max Kašparů

dětský psychiatr, kněz, spisovatel a soudní znalec.

 
 
 

 © SANOKUNDIO