Doc. Ing. Miloslav Král, CSc.

pracovník katedry filosofie vědy, docent speciální kybernetiky. Od přelomu století jako osvícený přednáší a píše knihy o svém vlastním poznání Boha.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz