Bedřich Kočí

významný duchovní léčitel a spisovatel 19. století - audio

Zamyslete se nad nápadnou shodou poznání tohoto úžasného muže a porovnejte jej s poznáním, které vám přinášejí knihy autorky projektu. Poznáte, že  Božský zdroj, ze kterého čerpají skuteční duchovní léčitelé své poznání a svou duchovní sílu, zůstává po staletí stále stejný.Problémy, o kterých se B. Kočí ve svých knihách zmiňuje a které u lidí s úspěchem léčil, přetrvávají do dnešní doby. V současnosti se ale vyskytují v mnohonásobné míře, protože lidé ztratili víru, pokoru a úctu k Bohu. Proto se stává jejich uzdravení stále náročnějším a bez ochoty provést změny svých postojů, myšlenek a činů je u některých i nemožným.

https://radiobohemia.cz/duchovni-lecba/

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO