Vzdělávací videa

Předkládám projevy osobností, jejichž poznání se s mým zcela shoduje nebo jej vhodně doplňují.

Některé se věak mohou lišit v postojích k poskyování pomoci druhým nebo mohou být zkresleny použitím odlišného názvosloví. I přes tyto nesrovnalosti je předkládám pro vaše poučení. Vysvětlení některých sporných bodů uvádím v článcích Průvodce transformací.

Nejblíže mému vlastnímu poznání, mým postojům a zkušenostem z praxe je učení Sergeje Lazareva. Proto jsem jedno z videí tohoto světoznámého léčitele vybrala na úvod této formy doplňkového vzdělávání.


Základní výukové video

Sergej Lazarev –  přednáška významného ruského psychologa, badatele, léčitele a spisovatele.

Vypoved lecitele from Zajimavosti on Vimeo.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz