Záhadný virus

Kapitola z knihy Záchranná síť duchovních poznání I.

Autor: Jožka Wenkeová.

Kniha byla sestavena z duchovních sdělení přijatých mimosmyslovým vnímáním v roce 2013

     Virus seslal na lidstvo Bůh. Má za úkol zmobilizovat také ty, kteří se zabývají péčí o zdraví. Je na nich, aby stále upozorňovali na to, co bude lidi čekat, pokud se nebudou o své zdraví starat. Tento šířící se virus nelze zastavit dostupnými lékovými drogami, které máte nyní k dispozici. Má za úkol zničit především ty, kteří si myslí, že se právě jim nemůže nic stát.

     Je třeba, aby se lidé naučili žít v pokoře. Většina lidí si myslí, že lékaři jsou všemocní, že stačí spolknout lékovou drogu a vše je zažehnáno. Je to omyl hlásaný ve jménu vědy, který navádí k hazardování se zdravím. Budou muset přijít další nemoci, abyste pochopili, že nejste pány světa, a tím vás přivedly k pokoře. Budou muset přijít nemoci, které vám nakonec dokáží vaši nedokonalost a malost ve vesmíru. Až bude každý člověk naplněn pokorou a láskou, nebude třeba, aby Bůh sesílal na lidi takové hrozby. Vše se připravuje na to, že lidstvo zahyne, pokud se nezmění.

     Bůh vám sesílá na pomoc své anděly v lidských tělech, aby obměkčili srdce těch, kteří se nacházejí kolem nich. Ty jednou vydáš knihy a založíš Centra, v nichž budou soustředěni lidé, kteří budou hlásat jinou cestu ke zdraví, než kterou nabízí věda. Budeš přednášet velkému množství lidí, abys i ty přivedla co nejvíce z nich k úctě k Bohu. Duchovní uzdravování, jemuž se věnuješ, je důkazem síly, o níž budeš psát ve svých knihách a o níž budeš mluvit.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO