Tajemství záměru koronaviru.

 Úkolem viru je zastavit a zničit vše, co není v souladu s Boží vůlí. Nejsou to jenom lidé, ale jsou to také všechny zavedené systémy, které se obracejí proti svobodě lidstva. Vir byl na Zemi vyslán proto, aby se podílel na odstranění všech zákazů a příkazů, které byly vydány proto, aby lidstvo zotročily. Ve zdravotnictví má odhalit a ukázat jeho neschopnost a nedokonalost ve srovnání s Boží všemohoucností, a to i přesto, že vládne přístroji za miliony. Není správné hazardovat s lidskými těly tak, jak se to na Zemi děje. Také života, který byl lidské bytosti Bohem darován, je třeba si vážit. Pokud se nezmění způsob, jak budou na planetě Zemi lidé léčeni, budou postupně usmrcováni ti, kteří se na neetické léčbě podílejí. Úvahy těch, kteří zamýšlejí znásilňovat lidstvo svými nařízeními, se nenaplní, protože se i tito zločinci stanou oběťmi viru. Budou to ti, kteří se podílejí na současných podvodných nabídkách, pod rouškou slibovaného uzdravení. Jejich léčebný systém nemá se skutečným uzdravením nic společného. Není správné se honosit úspěchy, které jsou ve skutečnosti vraždami. Léčení tak, jak jej nyní provádíte, je jenom domnělým úspěchem, který se prozradí se zpožděním sám. Pak už se nenajde nikde na světě lékař, který by se odvážil vyslovit, že vyléčil pacienta s koronavirem. Pokud přežijí, budou se po svém procitnutí stydět za to, že se svou léčbou podíleli. Někteří se dostanou i před soud tak, jako  váleční zločinci minulosti. (Přijaté duchovní sdělení)

K zamyšlení

To, že se svět dočká záhadného viru, mi bylo sděleno i s dalšími podrobnostmi před několika lety a je to uvedeno v mé knize. V té době si ještě nikdo nedokázal představit, že by něco takového bylo možné. Bylo tehdy nepřijatelné připustit, že by mohli být lékaři po celém světě bezmocní a nedokázali svým pacientům pomoci. Nikdo si nedovedl představit, že by odborníci, vědci a zdravotníci nedokázali vysvětlit, co se to vlastně děje a proč jim pacienti umírají pod rukama. Nikdo by nevěřil tomu, že drahocenné přístroje, kterými se zdravotnictví pyšní, nebudou schopny životy lidí zachránit. Pozorujeme-li vývoj situace a zmatení, které prožívají všichni zainteresovaní po celém světě, musíme si přiznat, že jsme jejich bezradností zaskočeni. Nedokáží odpovědět na zásadní otázky, které jsou jim kladeny, a jen těžko se přiznávají, že tomu tak je. Očekává se od nich přiznání pravdy, že ti co umírají jsou jejich pacienti, které drželi dlouhé roky na lékových drogách, aniž by je byli schopni uzdravit. Na těchto zesláblých, umírajících lidech jsou jim nyní předváděny dopady jejich mnoholeté léčebné praxe proto, aby si tento fakt uvědomili. Takový neblahý osud čeká miliony dalších pacientů, kteří na současný léčebný systém spoléhají. 

Zdravotnictví, kterému se lidé zcela odevzdali, je najednou zradilo. Rozplývá se jistota v to, že najdou v moderní medicíně záchranu, pokud se objeví další neznámá nemoc. Neuvědomují si, že se potřebují o návrat a udržení svého zdraví postarat sami, protože je k tomu nikdo nevede. Žijí ve strachu a nyní pouze oddaně očekávají, že je spasí slibovaná vakcína, o které se neví, zda ochrání před rozvojem nemoci nebo od nákazy, zda se vytvoří protilátky, neví se ani to, zda zvýší imunitu a na jak dlouho. Neznámé jsou i její vedlejší účinky. Za těchto podmínek se budou dospělí lidé v nejbližší době rozhodovat, zda se nechají očkovat a zda umožní naočkovat své děti. Není divu, že je společnost rozdělena na dva tábory. Jedno mají ale společné, neuvědomují si, že se od nich žádá změna postoje k péči o své zdraví tak, aby se skutečně uzdravili, osvobodili se od lékových drog a stali se odolnými vůči jakýmkoliv nákazám. Čeká je hloubková sebereflexe jejich dosavadního života, myšlení, postojů a následná náprava všeho, co neprospívá jejich duši.

Neznámého kolem koronaviru je více. Neví se, jaké následky ponesou ti, kteří již virovou nákazu prodělali. Následky mě byly sděleny již v době, kdy se objevil první pacient. Hrozí postižení funkce vnitřních orgánů provázené krvácením. V poslední době objevují lékařské týmy u pacientů poškození srdeční funkce, vznik různých krevních sraženin a další přetrvávající zdravotní potíže. Přesto se i nadále prezentují statisíce úspěšně vyléčených. Pojem vyléčený nedává v těchto případech smysl. Pokud je ale zvykem pokládat za vyléčené lidi, kteří musí doživotně užívat chemické léky a navštěvovat pravidelně lékaře, pak se nemůžeme divit. Lidé jsou takto uváděni v omyl, a proto je duchovním záměrem spuštění viru zastavení veškerých nepřirozených zásahů do lidských těl, které se staly běžnou praxí.

Zajímavostí je, že odborníci připouštějí, že virus má svou inteligenci, která řídí jeho působení i rozšiřování, vylučují možnost, že by byl člověk schopen takový virus uměle vytvořit a řídit jej tak, aby paralyzoval celý svět. Možná jednou sami příjdou na to, že se zde podílí vyšší moc, a poznají sílu Boží všemohoucnosti, se kterou se lidská malost nemůže srovnávat. Boží moc je zatím nezpochybnitelná pro ty, kteří Boží zázraky osobně prožili, ale nyní ji poznává i celé lidstvo, jen si to ještě nedokáže přiznat. Většina lidí  neuvažuje o tom, že by se mohlo v případě koronaviru jednat o zásah vyšší moci pro dosažení duchovního probuzení a transformaci vědomí lidstva. Připustit tento fakt je obtížné, brání tomu nedostatek duchovního poznání a ztráta pokory, která se zcela vytratila v důsledku uctívání vědy, která má v materiálním světě jako jediná právo udávat směr, jímž se lidstvo ubírá.

Stále neexistuje oficiální instituce, která by sdružovala duchovně probuzené lidi, jejichž vhledy by přinesly mnohá objasnění a doslova by osvětlily vše tajemné a nepoznané. Založení takové instituce doposud brání zejména pýcha většiny mocných a vzdělaných, kteří nedopustí, aby se v jejich řadách rozzářilo světlo duchovního poznání. Mají strach ze svého ponížení, z narušení zaběhlých systémů, a proto reagují na vše, co přichází z duchovního světa posměchem a odporem, ale i na tyto odpůrce jednou dojde, i oni budou jednou prosit o Boží pomoc pro sebe nebo pro své děti.

Dopady koronaviru je třeba chápat jako výzvu pro každého člověka, který se již nechce podřizovat těm, kteří si neuvědomují, že se v mnohém mýlí, anebo vědomě ve vlastním zájmu umlčují každého, kdo by ohrozil jejich záměry, které vycházejí z přesvědčení vyvěrajícího z nízké úrovně jejich vědomí.

Období šíření virové nákazy, které právě prožíváme, je výzvou k rozjímání o samotě, ke změně postojů k zaběhlým systémům, ke změně pohledu na nemoci a k prověření svého vnitřního života. Je to výzva k převzetí zodpovědnosti za své sebeuzdravení i prevenci a  za svůj život zde na planetě Zemi.

Projekt SanoKunDio® ukazuje lidem cestu k uzdravení duše, mysli a těla na základě poznání duchovních a energetických prapříčin vzniku nemocí včetně nemoci, která dostala název covid-19. Pokud lidstvo jako celek příčinu vzniku svých nemocí nepochopí, nemá naději se z nich uzdravit. Pokud se lidé nezačnou zajímat o to, proč onemocněli, neporozumí příznakům svých nemocí, pokud nepochopí, že lékové drogy nedokáží příčiny jejich nemocí objevit ani odstranit, pokud jim nedojde, že bez odstranění prapříčiny vzniku nemoci nemůže dojít k uzdravení, budou je nemoci včetně covidu-19 pronásledovat tak dlouho, dokud neprocitnou. Jedno je jisté, že toužebně očekávaná vakcína se stane pouze jednou z lékových drog, která bude tak jako i ostatní prodlužovat agónii duchovní nevědomosti, jíž lidstvo trpí, a ze které se potřebuje vymanit. Situace, kterou nyní zažíváme nám ukazuje, že už je pět minut po dvanácté.

Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka
zakladatelka projektu SanoKunDio®

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO