Schumannova rezonance – Koronavirus

(neznámý autor - kopie z cestyksobe.cz)

Coronavirus (Covid – 19)
Je jako jiné viry – nízkovibrační entita s uzavřenou strukturou elektromagnetického obvodu,
s rezonanční frekvencí přibližně 5,5 Hz – 14,5 Hz. Ve vyšších rozsazích není aktivní a počínaje rozsahem 25,5 Hz a vyšším virus umírá…

Pro člověka žijícího ve vysokých vibracích, to znamená duchovního, není nebezpečnější než akutní infekce dýchacích cest, protože tělo duchovně zdravého člověka „vibruje“ ve vyšších frekvencích, pouze příležitostně, z různých důvodů se vrací do nižších vibrací.
Důvodem mohou být různé poruchy energetické rovnováhy… (únava, emoční vyčerpání, prochlazení, chronická onemocnění, nervové napětí atd.)…

Virus v přírodě, mimo tělo, není rezistentní, protože celková průměrná frekvenční rezonance Země je dnes 27,4 Hz, ale existují místa, kde je tato frekvence snížena, tj. přirozeně nebo uměle vytvořené geopatologické zóny… (nemocnice, vězení, elektrické vedení, metro a veřejná elektrická vozidla (tramvaje a trolejbusy), nákupní centra, kanceláře, pitná zařízení – výčepy apod.), kde jsou vibrace pod 20 Hz…

Předvídám spoustu kontroverzí a obvinění z „nevědomosti“, ale čas rychle všechno ukáže.

PRO VŠECHNY NÍZKOVIBRAČNÍ ENTITY A „NELIDI“ (tzn. ostatní organismy) JE VIRUS NEBEZPEČNÝ… VIBRUJTE VYSOKO!

• zármutek vyvolává vibrace – od 0,1 do 2 Hz;
• strach – od 0,2 do 2,2 Hz;
• urážka – od 0,6 do 3,3 Hz;
• podráždění – od 0,9 do 3,8 Hz;
• rozhořčení – od 0,6 do 1,9 Hz;
• vznětlivost – 0,9 Hz;
• záchvat vzteku – 0,5 Hz;
• hněv – 1,4 Hz;
• přehnaná hrdost (pýcha) – 0,8 Hz;
• megalomanie – 3,1 Hz;
• zanedbávání – 1,5 Hz;
• nadřazenost – 1,9 Hz;
• štědrost – 95 Hz;
• poděkování (díky) – 45 Hz;
• srdečné díky – od 140 Hz a výše;
• pocit sounáležitosti s ostatními lidmi – 144 Hz a vyšší;
• soucit – od 150 Hz a více (a smutek je jen 3 Hz);
• láska (kterou člověk chápe rozumem, to znamená, že ví, že láska je dobrý, jasný pocit a velká síla, ale dosud se nenaučil milovat svým srdcem) vibrace – 50 Hz;
• láska, kterou člověk generuje svým srdcem ke všem lidem bez výjimky a ke všemu živému – od 150 Hz a výše;
• bezpodmínečná, obětavá, univerzální láska – od 205 Hz a vyšší.

Po tisíciletí byla frekvence vibrací (tj. kmitů za sekundu) naší planety 7,6 Hz. Fyzici to nazývají Schumannovou frekvencí. Vědci s ní často srovnávali své přístroje. V těchto podmínkách se člověk cítil pohodlně, protože vibrační frekvence jeho energetického pole měla stejné parametry, tj. 7,6 – 7,8 Hz. Frekvence Schumanna se však nedávno začala prudce zvyšovat.

Sledujeme dynamiku:
leden 1995 – 7,80 Hz,
leden 2000 – 9,30 Hz,
leden 2007 – 9,80 Hz,
leden 2012 – 11,10 Hz,
leden 2013 – 13,74 Hz,
leden 2014 – 14,86 Hz,
únor 2014 – 14,99 Hz;
březen 2014 – 15,07 Hz;
duben 2014 – 15,15 Hz.

I když vezmeme v úvahu situaci z hlediska vědy, je zřejmé, že člověk, který nezvýší své vibrace, brzy opustí pozemský plán tak či onak, a ani vysoké pozice, ani nahromaděný kapitál mu nepomohou.

Můžete pracovat sami se sebou, abyste zvýšili své vibrace.

P.S. Jakákoli negativní emoce uzavírá přístup k čistému vědomí.

Jste autorem tohoto článku? Ozvěte se prosím na info@cestyksobe.cz

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO