Probouzení vtělených andělů

     Někteří lidé jsou vyspělými duchovními bytostmi, aniž by si toho byli vědomi. Dostávají se do zvláštních stavů, kdy pociťují závratě neznámého původu. Procházejí tak ukázkami stavů, do nichž budou postupně přiváděni i další lidé. K některým z nich budou také promlouvat hlasy, budou přijímat sdělení, aby si povšimli, že se s nimi děje něco zvláštního. Bůh s nimi bude tímto způsobem třást tak dlouho, dokud se nezačnou duchovně probouzet.

     Uvedené stavy jsou také výzvou pro ty, kteří by se měli začít angažovat v duchovní oblasti, protože je to jejich poslání. Mnoho lidí se dnes otevírá duchovním poznáním, ale stále se dostatečně nepřičinili o to, aby konali dobro v zájmu druhých a podíleli se na plnění Božího plánu. Je třeba, abys k takto probuzeným lidem sdělila, že potřebují najít cestu k Bohu a ke komunikaci se svými duchovními průvodci, aby jim mohly být sděleny instrukce, jak mají přispět svou pomocí v době, kdy budou probouzeni ostatní. Nepřipravení lidé budou odkázáni na pomoc těch, kteří se takto s předstihem dovědí, jak ji poskytnout. Takovou službu od nich Bůh žádá.

     Tyto andělské bytosti přišly na Zemi plnit tento úkol a je třeba, aby se probudily a zhostily se ho. Nezapomeňte na to, že se blíží období, kdy nastanou dny probouzení celého lidstva. Pak už nebude čas tyto andělské bytosti probouzet, bude se očekávat pouze jejich pomoc.

     Je třeba, aby stihli zjemnit svou stravu, a tím i své vibrace. Potřebují také navázat kontakt s přírodou, aby se uzemňovali, protože pokud budou z duchovních rovin osloveni tím, že k nim bude vyslána energie, začnou pociťovat závratě, a ty bude třeba uzemňováním tlumit.

     Stále se ale nedostává těch, na které by se mohli ostatní obrátit o pomoc. Je to proto, že si lidé vytvořili z duchovního vývoje zábavu nebo si na něm postavili svou výnosnou výdělečnou živnost. Zasvěcují jeden druhého jak o závod a ani pořádně nevědí do čeho a proč. Ti, co byli takto zasvěceni, pak pokračují v tomto stylu dál. Poklesli jste natolik, že znesvěcujete i to, co vám bylo z duchovních rovin darováno. Tímto způsobem se zpronevěřují i ti, jejichž posláním je sloužit Bohu v čase duchovní transformace lidstva. Je nejvyšší čas se vzpamatovat.

Duchovní sdělení, uvedené v jedné z kapitol knihy "Záchranná síť" I díl.

Autorka knihy Jožka Wenkeová

 
 
 

 © SANOKUNDIO