Koronavirus - od nákazy k úmrtí?

   Každý člověk je v určité míře oslaben v důsledku disharmonie svého energetického systému. To je důležitý faktor, který rozhoduje o tom, zda dojde k nákaze druhou osobou. Není rozhodující, zda má nebo nemá tato osoba nějaké příznaky. Naopak, pokud se člověk nachází v energetické harmonii, kterou je schopen si trvale udržovat a jeho vibrace jsou dostatečně vysoké, nemusí mít obavy, že by se nakazil. Jeho tělo, imunita, energetický systém a duchovní ochrany zabrání nákaze energetické i kapénkové. Toto je zásadní informace a právě sem je třeba zaměřit pozornost ve smyslu preventivního opatření.

   Pokud je energetický systém člověka  zhroucený, nevstupuje do něj životadárná energie Boží světla, a jeho systém je napájen temnou energií, stává se tzv. energetickým upírem. Na nevědomé úrovni odčerpává z druhých lidí energii, touto energií se pak živí on i temné energie, které obsadily jeho energetický systém. Proudem temné energie, která vstupuje do jeho čaker, může být přivedena i energetická virová informace - koronavirus. Pokud se tak stane, stává se takový člověk pro druhé lidi nejenom energetickým upírem, ale zároveň přenašečem této virové  informace. Ke stejnému přenosu nákazy může docházet i v oblasti, která je temnou energií masivně zamořená, tedy bez toho, že by se jednalo o přenos z člověka na člověka. Velmi náchylný k energetické nákaze je mladý či starý člověk jehož energetický systém je v disharmonii, je celkově oslaben, má nízkou imunitu, a proto není schopen energetické ani virové nákaze čelit.

  Temná energie přinášející virus, se dostane do takto oslabeného těla, napadá vnitřní orgány, v první fázi bývají postiženy plíce a postupně i další orgány. Pokud se virus v orgánu usídlí, rozšiřuje se a postupně vzniká zánět. Plíce či jiný orgán přestane být zásoben Božím světlem, přes čakry proudí k orgánu temná energie, kterou jsou čakry zaplněny, a to pak uspíší kolaps napadeného orgánu. Dochází k totálnímu deficitu kyslíku, protože čakry nefungují, orgán není energeticky vyživován a temná energie jej devastuje. Uměle dodávaný kyslík při hospitalizaci může pomoci dočasně přežívat, ale nedokáže už orgán vrátit k normální funkci a člověk umírá. K takovému selhání může dojít i u více orgánů najednou. Vše se děje dle Boží vůle a záleží na tom, zda člověk dostane druhou šanci vrátit se do života. Výsledkem duchovní nevědomosti a neznalosti neviditelného energeteického pozadí je zoufalý boj zaměřený na přežití fyzického těla bez toho, že by byla známa a odstraněna energetická prapříčina vzniku selháváni jeho funkcí.

   Kromě vážně nemocných, kteří jsou dlouhodobě udržováni při životě chemickými léky, je další skupina lidí, kteří jsou ještě schopni čelit energetické nákaze, ale s virem se setkají prostřednictvím kapénkové nákazy. Znamená to, že jejich energetický systém ještě není zcela ochromen, a oni prodělají nákazu s mírnými příznaky. Zrádné však je, že protilátky se u nich nevytvoří a virus se může opět usídlilt v některém z jejich orgánů. Záleží pak na tom, jak se dotyčný člověk postará o to, aby svůj energetický systém posílil, zharmonizoval a ochránil. V takovém případě může být virus s pomocí Boží z orgánů odsátý a člověk může být uzdraven. Potřebné je navázat kontakt s Božským energetickým zdrojem. Pokud se mu toto nepodaří, pak je jen otázkou času, kdy se spustí příznaky selhávajícího orgánu později provázené i krvácivostí. I v tomto případě se může jednat o smrtící postižení, proti kterému není k dispozici žádný lék.

   Z duchovního pohledu je tímto způsobem lidstvo zároveň osvobozováno od chorobami protkaných jedinců, kteří svými nemocemi a užíváním chemických léků podporují systém vedený temnými silami. Toto nemilosrdné očišťování nemocemi a chemií znečištěné lidské rasy, která plodí již nemocné děti, bude trvat do té doby, než lidé pochopí, že potřebují hledat jinou cestu k uzdravení. Budou poznávat i odstraňovat duchovní a energetické  příčiny svých nemocí a nabízené chemické řešení budou odmítat. Specifickou skupinu tvoří zdravotníci, kteří jsou také nemocní a někteří se drží při životě trvalým užíváním léků, stejně jako jejich pacienti.  I jim bude v tomto procesu transformace předvedeno, že jejich tělo je přiotráveno a vypovídá službu. To, zda zachytí pohromu, která se blíží, bude záležet na nich. Záchranou pro ně bude prosba k Bohu za odpuštění, že nedokázali ze zaběhlého systému vystoupit a podíleli se nejenom na otravě svých těl, ale i těl svých pacientů.

 Závěr přijatého duchovního sdělení

Nacházíte se v situaci, kdy nevíte, koho máte zachraňovat dřív, zda pokračovat v záchraně lidí s neznámým koronavirem, anebo pacienty se známými nemocemi a diagnózami, proti kterým bojujete chemickými léky a skalpely, protože ani jejich energetickou příčinu vzniku neznáte. Vše má stejného jmenovatele nevěnujete se primární příčině ale pouze jejim následkům. Karantény se mohou stát nouzovým řešením proti eneregtickému přenosu, ale pouze za předpokladu, že se s nimi nakládá s tímto vědomím. Negativnímu energetickému napadení s přenosem virů a bakterií je možné se účinně bránit duchovními ochranami, které je třeba si ale zasloužit umravněním svého žívota, změnou životních hodnot a pokorou před životadárnou silou zvanou Bůh, která vás drží při životě. Současná, až trestuhodná duchovní nevědomost a neznalost vás stála, stojí a bude stát nejen miliardy korun, ale miliony životů. Pokud lidstvo toto nepochopí a bude toužit po návratu života do starých kolejí se všemi neřestmi, kterými trpí, dočká se svého pádu, tak jako civilizace, které žili před vámi. Každý člověk potřebuje dát do pořádku svůj vnitřní život, aby se mohly změnit jeho postoje a chování ve vnějším světě. Koronavirus je třeba vnímat jako bonus pro urychlení vašeho duchovního procitnutí.

Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka
zakladatelka projektu SanoKunDio®

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO