Co je špatné a co správné v intimním životě

Transformace vědomí se dotýká také intimního života, kde je třeba mnohé napravovat. V intimním životě může být vše správné, ale záleží na tom, kdo intimní chvíle prožívá, s kým a jak se na ně připravuje. Jinými slovy, jaké jsou vytvořeny podmínky pro to, aby mohla dvojice prožívat intimní život správně.
Důležité je, aby bylo vše prožívané především pro radost obou duší, a ne pouze pro radost a potěšení jejich těl nebo pouze jednoho těla. Slast, která intimní život provází, potřebuje být odměnou za radost, kterou dopřejete svým duším. Toto je hlavní kritérium, které potřebuje být splněno. Je tedy nutné položit si otázku, co je potřeba, aby byly duše naplněné radostí.

Proto, aby mohly být duše naplněné radostí, potřebují, aby dvojice žila v lásce a pravdě, v souladu s Boží vůlí a ctila Boží zákony. Za těchto podmínek se radost a láska duší rozplyne do všech úrovní lidské bytosti, tedy i do úrovně hmotné.
Životní energie obou partnerů volně proudí a při intimním sblížení se její část přemění na energii sexuální, která je připravena ke vzájemné výměně při pohlavním styku. Takto připravená dvojice se pak zcela oddává Božímu vedení. Bůh dává takto připraveným své požehnání a také poskytuje vedení probíhající předehry i následného intimního spojení. Bůh zná citlivá místa každého z partnerů a vede při předehře jejich ruce tak, aby se právě těchto míst dotýkaly. Totéž se děje i při pohlavním styku.

Není třeba studovat žádné knihy, příručky, nejsou třeba žádné rady „zkušených“ přátel a už vůbec ne inspirace z porno videí a časopisů. Pokud má intimní život partnerů Boží vedení, odpadají veškeré zábrany, výmluvy i bolesti, které by znemožňovaly pohlavní styk. Ty vznikají právě proto, že uvedené podmínky splněny nejsou.

Bůh přivede oba partnery ke zvýšení živočišného pohlavního pudu uvolněním sexuální energie a tím i do mírného změněného stavu vědomí. Sexuální energie (kundalini) obou partnerů se vzájemně promísí a stoupá od druhé čakry k temeni hlavy. Tím se umocní změněný stav vědomí, který se podílí na vrcholné slasti nejenom při spojení hmotných těl, ale i splynutí duší, které prožívají vzájemnou lásku. Po ukončení takového pohlavního spojení jsou oba partneři vzájemně obohaceni a energeticky posílení. Jsou schopni prožívat v plném vědomí dozvuky štěstí, radosti a lásky, které pocházejí od jejich duší. Ani jeden není vyčerpaný a neupadá do spánku, který je známkou toho, že předehra ani pohlavní styk neprobíhal správně, tak jak by měl.

Je to nebetyčný rozdíl v porovnání s tím, jak v současné době prožívá intimní život většina párů. Svůj život prožívají v totální nevědomosti, nevědí, že pohlavní akt a pohlavní orgány jsou posvátné, a podle toho s nimi také zacházejí. Bližší informace o tom, jaké následky na fyzické i duševní zdraví žen i mužů chybné  počínání má a co je třeba napravit v partnerském vztahu i u jednotlivců, kteří se z nevědomosti pohlavně sebeuspokojují, se můžete dočíst v mých knihách Záchranná síť duchovních poznání I. a II.díl a v knize Moderní etikoprevence.

Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka
zakladatelka projektu SanoKunDio®

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO