VÝZVY K ZAMYŠLENÍ NAD REALITOU

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad tím, zda má smysl stále spoléhat jen na léčení, které se marně pokouší uzdravit člověka tím, že chemicky utlumuje příznaky jeho nemocí, aniž by byla při něm známa a odstraněna primární příčina jejich vzniku.

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad tím, zda může být poskytnuta potřebná pomoc vyvíjející se lidské duši těmi, kteří její existenci popírají.

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad záludností marketingových reklam farmaceutických firem cílených na děti, pod jejichž vlivem jsou matky ochotny podávat svým dětem zcela zbytečně chemické lékové jedy, aniž by se snažily samy pátrat po pravých příčinách vzniku jejich problémů.

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad tím, jak zrádné jsou cílené marketingové útoky na dospělé i děti.  Mohou dovést každého do jakékoliv závislosti a postupně zcela zotročit. Rodiče jsou pak bezmocní a hledají pomoc od závislostí svých dětí v našem projektu. Situace se závislostmi dětí i dospělých je natolik vážná, že musí jít všechny žerty stranou. Nelitujte proto času a shlédněte pro své poučení v zájmu svých dětí toto otřesné video.

Varujeme veřejnost před antideprsivy. I vám se může stát, že váš lékař jednou usoudí, že se bez antidepresiva či jiného psychiatrického léku neobejdete, a ujistí vás, že je to pro vás to nejlepší. Dobře si rozmyslete, zda na nabídku přistoupíte. Uvědomte si, že následky, před kterými zde varujeme, si pak musíte nést sami.  POUČTE SE RADĚJI PŘEDEM prostřednictvím poučného  videa. Předejte prosím tento odkaz svým příbuzným a známým. Přispějete dobré věci.

 
 
 

 © SANOKUNDIO