Předávání duchovních tajemství

Jedinci Bohem povolaní předávat lidem duchovní tajemství se po staletí stávali určitým skupinám lidí z různých důvodů nepohodlní, a to přetrvává až dodnes. Každý hledající si může položit otázku, proč tomu tak je.

Nepovolaní nemají právo tajemství věčné pravdy sdělené ústní nebo písemnou formou vysvětlovat po svém, upravovat je, překrucovat či přikrášlovat.

Mezi člověkem nepovolaným a Bohem povolaným je zásadní rozdíl. Bohem povolaný je zároveň obdarován  duchovní silou, která vyzařuje z jeho slov nebo písma. Vstupuje přímo do duchovního srdce posluchače či čtenáře, který je pak obsahem předávané pravdy citově zasažen.

Nepovolaní nejsou duchovní silou obdarováni, jejich slova jsou planá a mohou vstupit pouze do uší posluchače a uchytit se v jeho mozku. Jejich výklady nemají Boží vedení a plynou pouze z mysli. Právě tímto způsobem může docházet ke zkreslování významu věčné pravdy. Hledající by měli být obezřetní a měli by se naučit rozeznat, kdy na ně působí duchovní síla, probouzí je, přibližuje Bohu a kdy tomu tak není.

Mé postřehy a rady jsou sice upřímné, ale nemusíte se jimi řídit. Byla vám dána svobodná vůle, a proto si můžete vybrat svou vlastní cestu, která vám bude vyhovovat.

Boží tajemství duchovního uzdravování, najdete také zde. Čtěte velmi pozorně, abyste nepřehlédli paralely s duchovním uzdravováním v našem projektu.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO