Objednací formulář 6.lekce – skupinová výuka

1. Skupinová výuka připravuje klienty pro roli „nápomocné osoby“ související s transformačním procesem. Je nadstavbou individuální výuky duchovního sebeuzdravování.

2. Je důležitou preventivní přípravou pro poskytování vzájemné pomoci mezi rodinnými příslušníky při vzniklé transformační – psychospirituální krizi některého z nich.

3. Cílem je zvýšit soběstačnost „Rodinných center zdraví“ i v krizových situacích, které provázejí vývoj lidské duše v procesu duchovní transformace, kterému není možné se vyhnout.

4. Preventivní příprava „nápomocných osob“ - členů rodiny zvyšuje naději, že se žádný z nich nestane v průběhu transformační krize obětí duchovní nevědomosti své vlastní, členů rodiny či psychiatrie.

5. Uchránit se před hospitalizací na psychiatrii, před stanovením psychiatrické diagnózy, nasazením psychiatrických lékových drog a závislostí na nich by mělo být pro každého člověka tou nejsilnější motivací pro absolvování této důležité lekce.

6. Do skupinové výuky pro "nápomocné osoby" se může přihlásit a vyplnit formulář každý dospělý člen rodiny - klient projektu, který již absolvoval  5. lekci pokročilé individuální výuky a nachází se na vyšším vibračním stupni. Do skupinové výuky však bude zařazen až po měsíci intenzivní  práce na sobě, vycházející z hloubkové sebereflexe. Do výuky nemůže být přijat zájemce, který užívá psychiatrické léky.

7. Skupinovou výuku vede duchovní průvodce a asistent, oba s vlastní zkušeností s transformační – psychospirituální krizí.

8. Výuka je v rozsahu 2x 120 min + přestávka, probíhá v sobotu od 10:00 do 15:00 hod. v Praze.

9. Do výukové skupiny je zařazeno max. 8 účastníků. Při tomto počtu činí cena výuky 650 Kč/osoba s úhradou poštovní poukázkou typu "C" předem. Po odeslání objednacího formuláře vám bude 10 dnů předem oznámen příslušný sobotní termín s přesnou adresou konání akce a adresou pro zaslání platby.

10. V případě storna více účastníků se skupina postupně doplní a termín se posune.

11. V případě storna jednoho účastníka je možné případ řešit navýšením ceny o 100 Kč/osoba s doplatkem na místě a původně stanovený termín ponechat pouze se 7 účastníky. Souhlas či nesouhlas s tímto řešením označte ve formuláři.

12. Před vstupem do skupinové výuky je nutné seznámit se s alarmující realitou, která je ve všech zemích včetně ČR stejná. Lidé, které postihne znenadání psychospirituální krize, jsou odváženi na psychiatrii, je jim stanovena některá z psychiatrických diagnóz a jsou nasazena psychofarmaka, na kterých zůstávají závislí. Kletby diagnóz jen přispívají tomu, že se pak nedokáží lékových drog zbavit.

13. Psychiatrie nezná, a proto ani neodstraňuje duchovní příčiny stavů svých pacientů, nedokáže odstranit působení temných energií na mozek lidské bytosti, neuznává ani pojem psychospiritualní krize související s vývojem lidské duše. Bez odstranění této tragické duchovní nevědomosti nelze očekávat změnu postoje ani "léčby".

14. V projektu se zaměřujeme i na tento problém. Výuku preventivní přípravy pokládáme za smysluplné řešení, jak se pokusit předejít zoufalství, které popisují autentické příběhy na videích. Poučte se z nich, abyste věděli, čeho se potřebujete jako rodina či jednotlivec vyvarovat.

Po odeslání formuláře najdete pod tímto textem POTVRZENÍ o přijetí ke zpracování.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.


Vaše jméno a příjmení *:

Vaše Datum narození *:

Váš email *:

Váš telefon *:

Datum poslední rozšířené kontrolní diagnostiky *:

Máte zkušenost s detoxikací těla/půsty? *:Máte nějaké zdravotní/stravovací omezení? *:Máte intoleranci na nějaké potraviny? *:kod *:

CAPTCHA


GDPR *:


* povinné položky

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO