Moderní pojetí Etikoprevence

Moderní Etikoprevence je zařazena do výukového programu projektu zejména pro její naléhavou potřebu v současném úpadku mravnosti ve společnosti. Koresponduje s principy etikoprevence, o níž se zmiňuje i zakladatel etikoterapie Dr. Ctibor Bezděk, který již ve své době poukázal na souvislost mravnosti a tělesného zdraví. Etikoprevence jako taková napomáhá k udržení si zdraví rozvíjením duchovních sebeuzdravovacích principů, posilováním vztahu k Bohu a umravňováním svého života.

Přívlastek moderní vyjadřuje obohacení etikoprevence o vyšší duchovní poznání, kterého se mi dostalo a které  Dr. Ctibor Bezděk jako lékař neměl. Poznání o uzdravování působením Božího světla školská medicína neměla, dodnes stále nemá, a proto také nemohla v minulosti a nemůže ani v současnosti nemocným nabídnout.

V  současné době můžeme pozorovat následky narůstající nemravnosti v podobě nově vznikajících zdravotních poruch, zvyšujícím se počtu nemocných a nemocí, na které nezabírají chemické léky, které má medicína k dispozici. I z těchto důvodů lze duchovní uzdravování v kombinaci se sebeuzdravováním - Etikoprevencí pokládat za léčení budoucnosti. Je to už poslední naděje pro uzdravení lidské společnosti.

Bez toho, že bychom si jako celek uvědomili tuto skutečnost i to, že stále vyspělejší a dražší technika i chemie nás před námi samými nezachrání, se již neobejdeme.
Moderní Etikoprevence se potřebuje stát v běžném životě člověka součástí jeho každodenní péče o sebe stejně jako preventivní návyky zařazené do péče o fyzické tělo.

Etikoprevence vede člověka:

  • k uvědomění si smyslu života a jeho naplnění
  • k větší disciplíně v péči o fyzické tělo, mysl a duši
  • k ohleduplnosti a odbourávání sobectví
  • k vnitřnímu klidu, trpělivosti, sebekázni 
  • k sebeovládání
  • k zájmu o hodnoty povznášející duši
  • k udržování duše v čistotě

Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz