Hledání věčné pravdy

Hledání věčné pravdy je celoživotním úkolem každého člověka. Zatímco se věřící pod církevním vedením omezují výhradně na čtení Bible, samostudium dává člověku možnost získat širší duchovní poznání z dalších zdrojů. Výsledkem je jeho duchovní růst. Zůstat slepě věřícím bez dalšího duchovního posunu je sice pohodlné, ale může mít i nepříznivé dopady. Proto je rozumné nenechat se od svobodného hledání odradit. Možná časem vypátráte i to, zda je pravdou, že v minulosti byly některé zásadní pasáže z Bible záměrně vyjmuty, protože se neslučovaly s tehdejším církevním učením, které přetrvává ve stejné podobě až dodnes.

Potřebu stálého hledání potvrzuje i fakt, že se náboženským seskupením do dnešní doby nepodařilo ve svých výkladech sjednotit, což je také jedna z příčin zakládání dalších a dalších církví. Jejich odlišné výklady je rozdělují místo toho, aby je Bible, pojednávající o jediném všemohoucím Bohu spojovala v jedno společenství. I nad touto skutečností by se měli hledající zamýšlet.

Každý má ale právo sám rozhodnout o tom, kde všude bude pátrat po věčných pravdách, do jaké hloubky, jaká vysvětlení a od koho přijme. Osobně se necítím být povolána objasňovat obsahy uvedených děl. Připomínám, že jejich doporučením ke studiu nepřebíráme zároveň odpovědnost za životní kroky, pro které byste se pod vlivem získaných informací rozhodli. S tímto vědomím ke studiu také přistupujte. Bůh žehnej vaší cestě.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO