Doporučené knihy pro pokročilé klienty

Autor Sergej Nikolajevič Lazarev - "Diagnostika karmy".  Knihy psychologa a léčitele prohlubují poznání skrytých duchovních příčin nemocí. Popisuje vlastní výzkumy v současnosti.


Autor - Ph.D. Francis MacNutt  "Služba uzdravování" pomocí modlitby k Bohu. Kniha objasňuje a přináší důkazy o síle uzdravující Boží moci, pokud pronáší modlitbu člověk Bohem požehnaný.

"Služba osvobozování od zlých duchů" pomocí modlitby k Bohu. Kniha objasňuje energetické nebezpečí působení temných energií zla na člověka v minulosti i současnosti.


Autor - Bedřich Kočí  "O duchovní léčbě" - uznávaný duchovní léčitel minulého  století .  "Pavlovy rozpravy" - soubor přednášek. Knihy, které posilují víru. 


Autor - ABD-RU-SHIN - "Ve světle pravdy" Toto dílo upozorňuje na to, že nestačí pouze slepě věřit, ale že je třeba duchovním dějům porozumět. Živé dílo minulého století.


Významné dílo - "Bible" učení Ježíše Krista prostřednictvím evangelií" Poznáte také zázraky uzdravení duchovním zásahem Ježíše Krista před dvěma tisíci lety.


Přeložil - Neil Douglas- Klotz  "Aramejský Otčenáš" Modlitba Otčenáš v překladu z aramejského originálu a její alternativní pojetí.


Autor - MUDr. Ctibor Bezděk  " Dobro a zlo" úvahy zakladatele Etikoterapie a Etikoprevence minulého století.


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 

 

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz