Změny ve výukovém programu.

  Povedeme klienty k větší zodpovědnosti pro dosažení pozitivního výsledku při sebeuzdravování, zejména s ohledem na probíhající proces transformace vědomí lidstva na planetě Zemi.

♥  Povedeme klienty k větší samostatnosti a intenzivnějšímu sebevzdělávání pomocí knih autorky projektu, které se postupem času stanou v projektu jediným zdrojem pro získání odpovědí na otázky související s hledáním skutečných příčin problému, které se v průběhu života objeví.

♥  Povedeme klienty k pochopení významu knih autorky projektu. Všechny knihy jsou koncipovány jako jedinečný zdroj duchovního vedení, který má každý klient trvale k dispozici. Tento zdroj duchovního vedení, poznání a odpovědí byl klienty mnohdy podceňován a proto je třeba této chybě předejít. Stávající klienti by měli tento nedostatek ve vlastním zájmu odstranit.

♥  Vize projektu ukazuje, že v určité fázi nahradí knihy autorky projektu z velké části současný výukový program a později celý. Toto bude jeden z důležitých kroků proto, aby mohlo být do projektu přijato více zájemců o duchovní uzdravení.

Ceny platné od ledna 2018

Konzultace a poradny se účtují 150,- Kč / do 30 min. a  250,- Kč / do 60 min.

1. lekce  - 500,- Kč (pevně stanoveno)

2. lekce  -  konzultace pouze na vyžádání klienta

Konzultace po kontrolní diagnostice - účtuje se dle délky trvání

Konzultace po rozšířené kontrolní diagnostice - účtuje se dle délky trvání

3. lekce - konzultace pouze na vyžádání klienta

Poradna hloubkové sebereflexe - 950,- Kč (pevně stanoveno)

Poradny se účtují dle délky trvání (forma úhrady bude dojednána vždy při objednání)

Příplatek 100,- Kč -  účtuje se poue v případě, že si klient vyžádá výuku na SO - NE nebo  ve svávek


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz