NA CO KLADEME PŘI VÝUCE DŮRAZ

  Vedeme žáky k větší zodpovědnosti pro dosažení pozitivního výsledku při sebeuzdravování, zejména s ohledem na probíhající proces transformace vědomí lidstva na planetě Zemi.

♥  Vedeme žáky k větší samostatnosti a intenzivnějšímu sebevzdělávání pomocí knih autorky projektu, které se postupem času stanou v projektu jediným zdrojem pro získání odpovědí na otázky související s hledáním skutečných příčin problému, které se v průběhu života objeví.

♥  Vedeme žáky k pochopení významu knih autorky projektu. Všechny knihy jsou koncipovány jako jedinečný zdroj duchovního vedení, který má každý žák trvale k dispozici. Tento zdroj duchovního vedení, poznání a odpovědí byl žáky mnohdy podceňován a proto je třeba této chybě předejít. Stávající žáci by měli tento nedostatek ve vlastním zájmu odstranit.

♥  Vize projektu ukazuje, že v určité fázi nahradí knihy autorky projektu z velké části Rodinný výukový program a později celý. Toto bude jeden z důležitých kroků proto, aby mohlo být do projektu přijato více zájemců o duchovní uzdravení.

CENY VÝUKY SEBEUZDRAVOVÁNÍ

Konzultace a poradny se účtují 150,- Kč / do 30 min.

1. lekce  - 500,- Kč (pevně stanoveno)

2. lekce - korespondenční je zdarma  + (konzultace na vyžádání klienta je placená)

Konzultace po rozšířené kontrolní diagnostice - účtuje se dle délky trvání

3. lekce - korespondenční je zdarma + (konzultace na vyžádání klienta je placená)

Poradna hloubkové sebereflexe - 950,- Kč (pevně stanoveno)

Poradny se účtují dle délky trvání (forma úhrady bude dojednána vždy při objednání)

Ošetření reflexních plošek chodidel + instruktáž  sebe-ošetřování  - 800,- Kč,   (pevně stanoveno)

 


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO