INDIVIDUÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

Výukový program se prolíná s praxí a proto je rozložen přibližně do 6. měsíců. Délka trvání záleží na přístupu klienta. Všechny platby se provádějí poštovní poukázkou typu "C" na adresu, která vám bude oznámena vašim průvodcem. Dle dohody s průvodcem, u doplňkové výuky s instruktorem je možné provádět platby vždy za jednotlivou lekci a nebo jednorázově.

Služby duchovního léčitele mají vlastní pravidlo v sekci Duchovní uzdravování - Ocenění služby.

Tento příruční "itinerář" v podobě přehledné tabulky vám bude ukazovat cestu vašeho postupu k osamostatnění při duchovním sebeuzdravování, ke kterému vás povedeme. Nezapomínejte na to, že vzdělání, znalosti i poznání, které člověk následně nežije, jako by nebyly.

obrázek v pdf pro stažení


DUCHOVNÍ DIAGNOSTIKY - VYSVĚTLENÍ

Věřím, že následující vysvětlení, předejdou případným nedorozuměním. Duchovní diagnostiky energetického systému a duchovního stavu člověka slouží k vyhledávání příčiny vzniku zdravotní či jiné poruchy. Mohu je provádět  při osobním kontaktu a díky Bohu i dálkově. Obě možnosti jsou pro mě stejně náročné, ale pro klienty je dálková diagnostika velkou výhodou, kterou by měli ocenit. Ušetří jim čas a peníze za cestování, zejména v porovnání s tím, čím vším musí procházet pokud své nemocné tělo svěří moderní medicíně. Pokud vycházím dálkovými diagnostikami klientům vstříc, je to jen má dobrá vůle, není to samozřejmost ani povinnost.

Často se stává, že klienti tyto výhody nevnímají a naopak se podivují nad tím, že platba za vytvoření vstupní diagnostiky se provádí formou poštovní poukázky a ne pro ně pohodlným převodním příkazem na který jsou zvyklí. Vnímají to jako ztrátu času bez ohledu na to, kolik času bych ztrácela já, neustálým sledováním a vyhledáním jednotlivých příkazů klientů v mém bankovnictví. Nemohu si dovolit ztrácet svůj drahocený čas jen proto, aby měli lidé své pohodlí. Pro tuto situaci je přiléhavé pořekadlo "Podej prst a utrhnou ti celou ruku".

JAKÁ POUČENÍ Z TOHO PRO VÁS PLYNOU?

Změňte svůj přístup, tak jako jsme jej museli změnit i my, pokud jsme se chtěli uzdravit duchovní cestou. Uvedené téma je zároveň ukázkou, jak vypadá nepokora v praxi. Budeme vás učit nahlížet na veškerá dění kolem vás v širších souvislostech. V oboustranné pokoře si také lépe porozumíme. Dosažení pokory je v projektu základním požadavkem a bude vás provázet celým výukovým programem. Bez pokory a ve lži se nelze uzdravovat s Boží pomocí.

Naučte se žít v pravdě, tak jako jsme se to museli naučit i my. Neuvádějte v objednacím  formuláři lživé údaje, tak jako někteří zájemci před vámi, které jsem musela z tohoto důvodu odmítnout. Vše, co napíšete, si mohu ověřit také mimosmyslově. Lhaní je hříchem a lživé údaje jsou opět praktickou ukázkou nepokory, neúcty a nevíry v Boží vševědoucnost, se kterou jsem v trvalém spojení. Přijít prosit mým prostřednictvím Boha o pomoc a zárověň lhát Bohu "do očí" je při duchovním uzdravování naprosto nepřijatelné! Přijměte toto upozornění s pokorou, protože se jedná o vážnou věc. Pokud však zatím nejste připraveni měnit se k lepšímu, neměli byste o návštěvu duchovního léčitele a vstup do projektu žádat.

TATO DVĚ POUČENÍ BYLA PRO VÁS JEN MALÝM NAHLÉDNUTÍM DO ETIKOPREVENCE, KTERÁ JE V PROJEKTU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝUKY DUCHOVNÍHO SEBEUZDRAVOVÁNÍ.

PROJEKT JE NADČASOVÝ TAKÉ TÍM, ŽE V NĚM DODRŽUJEME A CTÍME BOŽÍ ZÁKONY A PRAVIDLA. TY STOJÍ VYSOKO NAD ZÁKONY SVĚTSKÝMI.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 

 

 

 

 

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz