SanoKunDio® - VÝUKOVÝ PROGRAM

V Rodinném výukovém programu se prolíná teorie s praxí a to je důvod, proč jsou jednotlivé lekce rozloženy přibližně do 6-ti měsíců. Skutečná doba potřebná pro osamostatnění žáka je individuální, záleží na jeho aktivitě, přístupu a ochotě provádět ve svém životě potřebné změny navyklých postojů, myšlení a činů. Nezapomínejte na to, že vzdělání, znalosti i poznání, které člověk získá, ale neuvede do praxe, jako by nebyly.

Před zahájením výuky sebeuzdravování poskytne duchovní učitelka službu Božího osvobození, očisty, vyladění u všech členů rodiny. Osobní průvodkyně etikoprevence vás bude následně učit jak si harmonii udžet, abyste mohli ve výuce sebeuzdravování a etikoprevence pokračovat. Následně vás duchovní průvodkyně provede hloubkovou sebereflexí a v případě potřeby poskytne službu duchovního vnitřního uzdravení. V závěrečné fázi výukového programu dostanete také speciální návody pro preventivní péči o fyzické tělo. Touto systematickou výukou získává rodina soběstačnost v péči o své tělo, mysl i duši, je připravena vytvořit si ze svého domova  "Rodinné centrum zdraví" a stává se soběstačnou a nezávislou na cizí pomoci. Spolu s duchovním poznáním, získaným samostudiem doporučených knih jsou zároveň vytvořeny podmínky pro zdárné zvládnutí právě probíhajícího procesu transformace vědomí lidstva.

výukový program v pdf

Tato přehledná tabulka výukového programu vám poslouží jako příruční "itinerář", který vám bude ukazovat cestu vašeho postupu ve výuce. Kromě osobního vedení získáte prostřednictvím knih zakladatelky  projektu také trvalé duchovní vedení s konkrétními návody pro jejich uplatnění v praktickém životě. Knihy byly napsány pro naše žáky právě za tímto účelem. Pokud jim budete věnovat dostatečnou pozornost, sami se přesvědčíte o jejich nenahraditelné pomoci a užitečnosti.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 

 

 

 

 

 
 

 © SANOKUNDIO