SOBĚSTAČNÁ "RODINNÁ CENTRA ZDRAVÍ"

Záměrem pro vytvoření tohoto nadčasového na dnešní dobu přímo revolučního projektu nebyla touha po penězích, ale touha ukázat lidem cestu duchovního sebeuzdravení, která osvobozuje z "otroctví" užívání lékových drog. Návyk používání chemických léků se začíná vytvářet nenápadně, mnohdy již v kojeneckém věku a končí až těsně před smrtí fyzického těla přesyceného a přiotráveného lékovými jedy.

Záměrem je nabídnout  lidem cestu, kterou jsme prošli, která se nám osvědčila a po které můžeme po určitý čas zájemce provázet. To, co se nám jevilo před lety jako nemožné a neuvěřitelné, je dnes pro nás běžné a samozřejmé. Vyměnili jsme strach z nemocí, nemocnice, lékárny a léky za radost ze života ve zdraví v našich domovech. Pojmenovali jsme je "Rodinná centra zdraví". Rozhodnout se pro takovou změnu není snadné, ale je to možné, pokud to opravdu chcete a dozvíte se, jak toho dosáhnout.

Záměrem je vést lidi vlastním příkladem, aby pochopili, že nepatříme k těm, kteří léčí nemoci a přitom sami stejnými nemocemi trpí, že nepatříme k těm, co se dopují chemickými léky, uzdravit se nedokáží a totéž nabízejí s pompézností druhým, aniž by tento fakt přiznali. Odmítli jsme využívat tuto nabídku a uzdravili jsme se sami. Museli jsme překonat odpor a zrazování těch, kteří jsou stále pod tímto vlivem a nevěří možnostem, které duchovní uzdravování lidem přináší. Museli jsme překonat posměch těch, kterým pohodlný, ale zrádný systém chemického utlumování příznaků nemocí vyhovuje. Nebylo lehké vystoupit z tohoto davu odpůrců, ve kterém jsou ateisté i věřící zajedno. 

Záměrem je seznámit lidi s fakty. Církev sice káže o Bohu, ale pomoc duchovního uzdravování neposkytuje a odsuzuje ho. Moderní medicínu duchovní uzdravování nezajímá a zesměšňje ho. O farmaceutech není třeba hovořit. Všechny tři instituce vytvářejí svým přístupemu u veřejnosti dojem, že duchovní uzdravování vůbec neexistuje. Nabízí se otázka, co je pravou příčinou tohoto zamítavého postoje. Je to záměrné utajování či nevědomost, anebo nějaký střet zájmů - kdo ví? Odpovědi jsme se nedopátrali.

Záměrem je seznámit lidi s  prapříčinami vzniku jejich nemocí, protože to je začátek cesty jak k uzdravení tak i k prevenci.  Zavedli jsme Program individuální výuky,  s jejíž pomocí se naši klienti a jejich děti již 13 let uzdravují sami stejně jako my, bez lékařů a léků. Úspěch sebeuzdravujícího procesu závisí velkou měrou na zodpovědnosti, se kterou k němu přistupuje nejenom sám nemocný, ale i ostatní členové rodiny, kteří jsou s ním propojeni na duchovních i energetických úrovních a právě zde prapříčiny budoucích nemocí vznikají. Pokud se vše potřebné dodržuje, výsledky jsou obdivuhodné. Doba, která je k uzdravení potřeba, je ovlivněna také tím, jak dlouho bylo fyzické tělo ponecháno bez pomoci a nouzově udržováno v chodu pouze pod vlivem chemických léků, neschopných odstranit primární příčinu vzniku nemoci, kterou člověk trpí. Otevíráme lidem zcela nový pohled na nemoc a uzdravení, a to jim pak umožní pochopit také energetický zdroj jejich života.

Záměrem je odhalit lidem tajemství existence člověka jako víceúrovňové lidské bytosti. Vysvětlit skrytý proces vývoje nemoci, která vzniká na vyšších úrovních lidského bytí a v určité fázi svého vývoje sestoupí do hmotné úrovně fyzického těla jako soubor příznaků. Příznaky označí moderní medicína  jako nemoc, pro kterou je vytvořen latinský název - diagnóza. Ta však o prapříčině vzniku nemoci nic nevypovídá. Tento neviditelný proces vývoje nemoci na neviditelných úrovních člověka může trvat i několik let a moderní medicína je schopna nemoc objevit až s tímto zpožděním. Příznaky nemoci se pak dlouhodobě chemicky utlumují, prapříčina stále přetrvává a ke konečnému uzdravení nemůže dojít. Právě to se může stát některým lidem osudné.

Záměrem je upozorňovat a napomáhat probíhajícímu procesu duchovní transformace lidského vědomí. Duchovní uzdravení lidské bytosti jako celku tvoří základ, na kterém můžeme svůj transformační proces postavit a postupně uskutečňovat další potřebné změny myšlení a postojů ve svém osobním i pracovním životě. Transformace postupně zasahuje nejen jednotlivce, ale má dopad i na rodinyu. Pokud nastoupí cestu změn celá rodina společně, aby mohlo dojít k vzájenému vibračnímu vyladění, pak je velká naděje nejenom na návrat přirozeného zdraví, ale také na pozvednutí vzájemného soužití všech jejich členů na vyšší úroveň. Proces započal před několika lety a od každého člověka si žádá provedení hloubkové sebereflexe a následné provedení zásadních změn sebe sama. Jen tak může dojít  k celkovému duchovnímu posunu lidstva na planetě Zemi. Současná úroveň vědomí, duchovní zaostalost spolu s úpadkem mravnosti lidí jako celku vedou k činům, které mají pro planetu i lidstvo nedozírné následky. Tento vývoj se nedaří zastavit, a proto je transformace vědomí každého z nás jedinou možnou nadějí na záchranu.

Schopnost duchovního sebeuzdravování aktivovanou prostřednictvím duchovního léčitele, podpořenou vlastní etikoprevencí vám již nikdo nemůže vzít, získáte ji navždy, pro sebe a pro své nezletilé děti. Naše zkušenosti z dlouholeté praxe nás opravňují tvrdit, že vše, co člověk díky projektu získá, má pro něj mnohonásobně vyšší hodnotu, než je finanční a časová investice potřebná pro dosažení uvedeného cíle.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz