REALIZACE PROJEKTU

Realizaci projektu zajišťují nezávislí, stejně smýšlející lidé, zaujatí záměrem projektu a nadšení jeho vizí. V projektu není zavedena žádná hierarchie. Každý z nás plní v projektu svůj úkol, ke kterému byl povolán. Při realizaci projektu pomáhají také někteří naši vděční klienti a my si toho velmi vážíme. Všichni úspěšně praktikujeme vše, co se v projektu vyučuje. Na své cestě za přirozeným zdravím bez lékařů a léků jsme získali mnoho zkušeností, které jsme schopni předávat dál. Klienti mají garantováno, že při kontaktu s námi přicházejí do styku s čistými energiemi. Většina zájemců přichází do projektu hledat pomoc na základě kladných referencí.

Všechny aktivity pro zajištění chodu a rozvoje projektu i osvětu vykonáváme jako činnost dobrovolnickou, bez nároku na odměnu. Zpoplatněny jsou výukové lekce a služby poskytované klientům. Na procesu duchovního uzdravování a výuce duchovního sebeuzdravování jednotlivce nebo celé rodiny se podílejí v tomto pořadí: duchovní léčitelka - osobní průvodce výukou etikoprevence - duchovní průvodce  -  instruktor  péče o fyzické tělo. V průběhu uzdravujícího procesu se aktivně podílí i sám klint.

  GRAF ZAJIŠTĚNÍ CHODU PROJEKTU

NÁŠ POSTOJ K SOUČASNÉMU LÉČENÍ

Pokládáme současný systém léčení moderní medicínou spočívající v chemickém utlumování příznaků nemocí bez odstranění prapříčin jejich vzniku za sebezničující. Stejně tak nahlížíme na rozbujelé chemické ovlivňování hormonálního systému žen používáním antikoncepce, bez ohledu na její negativní dopady, které se následně řeší opět chemickou cestou, případně umělým oplodňováním. Dopovat jakýkoliv oslabený či selhávající orgán fyzického těla chemickými lékovými drogami a tím nahrazovat jeho přirozenou funkci lze z duchovního pohledu nazvat šarlatánstvím s destruktivními účinky nejen na fyzické tělo, ale také na vyšší energetické úrovně lidské bytosti.

Pokládáme současný zaběhlý, duchovní neznalostí poznamenaný systém léčení moderní medicínou za dlouhodobě neudržitelný, stejně jako jeho stále náročnější ufinancování. Duchovní nevědomost většiny zdravotníků by mohla být chabou omluvou pro jednání v dobré víře, neomluvitelné však je, pokud nevědomost přerůstá ve vědomé zesměšňování, ponižování a nadřazené ignoranství, které nedovoluje nahlédnout na vyšší úrovně lidské bytosti nacházející se za hranicí viditelného fyzického těla. Nedovoluje nahlédnout tam, kde vznikají prapříčiny všech zdravotních poruch, tam kde je třeba zahájit uzdravovací proces.

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ KLIENTŮM,KTEŘÍ:

šíří dobré jméno projektu předáváním kladných referencí na naše služby a knihy
úspěšně praktikují sebeuzdravování bez lékařů a léků a dali k dispozici svůj příběh
inspirují ty, kteří si myslí, že uzdravování bez léků není možné
dobrovolně přispívají do sbírky pro rozvoj projektu
obohacují divadelní scénkou naše přednášky s Besedou pro veřejnost


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz