JAK JE PROJEKT REALIZOVÁN A KÝM?

Projekt má registraci ochranné známky.  Jeho realizace byla zahájena již v roce 2003 a od této doby se neustále vyvíjí. Je nadčasový a jeho součástí je do detailů propracovaný systém praktické výuky duchovního sebeuzdravování a etikoprevence. Významné je, že duchovní uzdravování i sebeuzdravování probíhá na všech energetických, duchovních úrovních lidské bytosti. Proto jej také lze plným právem nazvat LÉČENÍM BUDOUCNOSTI. S pomocí tohoto revolučního projektu je možné zahájit novou cestu k uzdravení již NYNÍ. Klienty vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, duchovnímu vzdělávání a tím k dosažení soběstačnosti a nezávislosti na vnější pomoci.

Realizaci projektu zajišťují nezávislí, stejně smýšlející lidé, zaujatí záměrem projektu a nadšení jeho vizí. Všichni úspěšně praktikujeme vše, co se v projektu vyučuje. Na své duchovní cestě jsme získali mnoho zkušeností, které jsme schopni předávat dál. Klienti mají garantováno, že při kontaktu s námi přicházejí do styku s čistými energiemi, které z nás vyzařují, i když to neznamená, že nejsme pro dobro klientů někdy přísní.

Všechny aktivity pro zajištění chodu a rozvoje projektu vykonáváme jako činnost dobrovolnickou, bez nároku na odměnu. Výukové lekce a služby poskytované klientům jsou zpoplatněny. Jejich ceny jsou uvedeny v tabulce výukového programu. Na procesu duchovního uzdravování a výuce sebeuzdravování klienta nebo celé rodiny se podílejí v tomto pořadí: duchovní léčitelka - osobní průvodce etikoprevence - duchovní průvodce hloubkovou sebereflexí -  instruktor pro detoxikaci a péči o fyzické tělo.  Na celém procesu se podílí i sám klient až k dosažení soběstačnosti, v případě procesu uzdravování celé rodiny také k vytvoření Rodinného centra zdraví.

  GRAF ZAJIŠTĚNÍ CHODU PROJEKTU

Projekt má trvalé Boží vedení, které zprostředkovává duchovní léčitelka, a proto v něm není třeba vytvářet žádnou hierarchii. Není zde žádný vedoucí ani žádný guru, kterého bychom společně uctívali. Jsme si všichni rovni tak jako před Bohem, ke kterému cítíme úctu, máme pokoru a se kterým jsme sjednoceni s vírou v jeho uzdravující moc. Každý z nás plní v projektu svůj úkol, ke kterému byl povolán. Při realizaci projektu pomáhají také naši vděční klienti a my si toho velmi vážíme.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ KLIENTŮM, KTEŘÍ:

šíří dobré jméno projektu předáváním kladných referencí na naše služby a knihy

úspěšně praktikují sebeuzdravování bez lékařů a léků

inspirují ty, kteří si myslí, že uzdravování bez léků není možné

přispívají do sbírky pro rozvoj projektu

obohacují divadelní scénkou naše přednášky s Besedou pro veřejnost

ZAMĚŘENÍ OSVĚTY

 ♥ Vydáváním vlastních knih zvyšujeme povědomí lidí o duchovních příčinách nemocí a možnostech jejich odstranění pomocí Etikoprevence - duchovním sebeuzdravováním. Upozorňujeme na naléhavou potřebu změny dosavadních ustrnulých paradigmat souvisejících s léčením člověka. Rozšiřujeme duchovní poznání v oblasti uzdravování lidské bytosti jako celku.  Upozorňujeme na potřebu osvobození se především na  mentální úrovni. Varujeme před rozmáhající se závislostí na lékových drogách a jejími dopady. Varujeme před dalšími závislostmi.Vedeme lidi k uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví  a k odpovědnosti rodičů za zdraví nezletilých dětí. Vedeme lidi k lásce k planetě Zemi a k ochraně přírody. Otevíráme lidem cestu k poznání Boží přítomnosti nacházející se ve všech živých tvorech, tedy i v člověku. Seznamujeme s procesem duchovní transformace vědomí souvisejícím s vývojem lidské duše. Osvětu šíří vybraní účastníci projektu na základě vlastních zkušeností prostřednictvím přednášek a Besed s veřejností.

Pokud vás záměr našeho projektu zaujal a chtěli byste se spolu s námi podílet na uvedené osvětě, můžete se přihlásit u autorky projektu. Napište pár vět o sobě a odešlete na adresu: wenkeova@centraprozdravi.cz


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz