ZAJÍMÁ VÁS VIZE VÝVOJE PROJEKTU?

◘ Vize projektu  je postavena na předpokladu, že spokojení klienti budou zakládat nejen svá Rodinná centra zdraví, ale budou projekt Centra pro zdraví dále rozvíjet. Tak  jak se to již dnes děje, budou někteří jedinci z řad klientů Bohem obdarováni duchovními schopnostmi, aby mohli sloužit jako duchovní léčitelé, duchovní průvodci nebo působit jako osobní průvodci etikoprevence.

◘ Rodinná centra zdraví budou nezbytná pro zdárné překonání transformačního procesu. Všichni členové rodiny budou potřebovat pronášet společné prosebné modlitby za zesílení duchovních ochran proti rozmáhajícímu se energetickému upírství mezi lidmi. Duchovní ochrany jim však budou uchovány za předpokladu, že povedou umravněný život. Klientům budou poskytovány rady, jak docílit zlepšení vztahu s osobou nacházející se pod vlivem negativních energetických bytostí, které ovlivňují její chování. Pro klienty bude v projektu zavedena poradna pro případ, že budou mít v rodině umírajícího člověka. Dostanou zde instrukce, jak doprovodit duši svého blízkého na druhý břeh.

◘ Projekt povede klienty k tomu, aby dosáhli soběstačnosti až do posledního dne svého života. Tak, jak je to běžné u národů, které nejsou postiženy civilizačními vymoženostmi ani vědeckými výzkumy. Toto je výzva, kterou by měli lidé vyslyšet, protože s pomocí Boží toho mohou dosáhnout. Na to, aby se člověk mohl zhostit všech životních situací, které souvisí s jeho zdravím, nemocí i smrtí, potřebuje pamatovat a připravovat se na ně v době, kdy je ještě plný síly.

◘ V projektu bude zavedena skupinová výuka nápomocných osob z řad rodinných příslušníků, aby byla rodina schopna pomoci si navzájem i v případě, že by se kterýkoliv člen rodiny dostal v procesu transformace do psychospirituální krize.

◘ Projekt bude také hledat sponzory z řad klientů i jinde, kteří by se finančně podíleli na vzniku speciálního zázemí, poskytující přechodný azyl a pomoc lidem, kteří ve své rodině nenalezli pochopení pro vytvoření Rodinného centra zdraví ani nikoho, kdo by jim posloužil jako nápomocná osoba v případě komplikace při nástupu jejich psychospirituální krize.

◘ Pro vznik tohoto speciálního zázemí bude nezbytná podpora legislativy a právní pomoc. V zařízení budou poskytovat pomoc klienti projektu, absolventi skupinové výuky nápomocných osob s vlastní zkušeností s překonáním psychospirituální krize. Tito průvodci psychospirituální krizí budou muset být duchovně na výši s vybudovanou silnou vírou v Boží moc. Běžné teoretické vzdělání, zaměřené pouze na fyzické tělo nebo načtené informace o tomto tématu jsou pro uvedenou službu nedostačující.

Příklad průběhu velmi náročné psychospirituální krize, při které byla poskytována pomoc na dálku, dokresluje autentický příběh klientky. Popisuje ho ve své knize "Reinkarnace bez opuštění těla". Kniha poskytuje mnohá poučení a také návody, jak krizi zvládnout a svůj vlastní transformační proces dovést do zdárného konce. Knihu je možné si objednat v PDF verzi.


Copyright © 2008  - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz