ZAJÍMÁ VÁS NAŠE VIZE?

◘ Vize projektu  je postavena na předpokladu, že se Rodinná centra zdraví budou rozšiřovat na základě osvěty, kterou budou šířit také vděční klienti, jimž se díky projektu vrátilo přirozené zdraví. Mezi  lidmi, kteří budou takto osloveni, se najdou klienti, kteří budou chtít pomáhat rozvoji projektu i tím, že založí další Centra pro zdraví.

◘ Každé Centrum pro zdraví bude mít svého duchovního léčitele a osobní průvodce pro otázky víry, modlitby a dalších duchovních uzdravujících kroků etikoprevence. Po zásahu duchovního léčitele budou lidé pronášet prosebné modlitby pro udržování nově vytvořených duchovních ochran proti rozmáhajícímu se energetickému upírství mezi lidmi, zejména v rodinách. Duchovní ochrany jim budou uchovány za předpokladu, že povedou umravněný život. Tato část duchovního sebeuzdravujícího procesu - etikoprevnce bude jedna z nejdůležitějších. Lidé, kterým již bylo pomoženo, se budou moci obrátit o pomoc i v případě, že budou mít v rodině umírajícího člověka. V budoucnu bude možné si objednat poradnu, kde dostanou instrukce, jak doprovodit duši svého blízkého na druhý břeh. Budou poskytovány také rady, jak docílit zlepšení vztahu s osobou nacházející se pod vlivem negativních energetických bytostí, které její chování ovlivňují.

◘ Na projektu se nebudou podílet žádní zdravotníci. Nebudou se stanovovat žádné lékařské diagnózy ani provádět žádná vyšetření. Pro návrat přirozeného zdraví jich nebude třeba. Energetická či duchovní příčina problému bude odhalována pouze mimosmyslovým vnímáním. Uzdravující Boží světlo bude zprostředkováno v naprosté tichosti bezdotykově a bez komentářů. Lidé, kteří vyhledají v projektu pomoc, se nebudou muset svěřovat se svým problémem a nebudou se muset svlékat pro to, aby jim bylo pomoženo. Budou ale potřebovat umravnit svůj život a obracet se s modlitbou k Bohu, aby jim bylo pomoženo jejich sebeuzdravení dokončit. Oporou pro ně budou postupně vydávané knihy, pomocí kterých načerpají potřebné vzdělání, duchovní poznání, rady i energii.

◘ Projekt se bude zaměřovat také na potřebu získat soběstačnost. Každý člověk má možnost a měl by se snažit dosáhnout soběstačnosti až do posledního dne svého života. Tak, jak je to běžné u národů, které nejsou postiženy civilizačními vymoženostmi ani vědeckými výzkumy. Toto je výzva, kterou by měli lidé vyslyšet, protože s pomocí Boží toho mohou dosáhnout. Na to, aby se člověk mohl zhostit všech životních situací, které souvisí s jeho zdravím, nemocí i smrtí, potřebuje pamatovat a připravovat se na ně v době, kdy je ještě plný síly.

◘ Mezi klienty se najdou lidé, kteří budou schopni pomoci projektu i finančně, aby mohlo vzniknout i speciální Centrum zdraví, které bude schopno poskytovat 24 hodinovou péči lidem, nacházejícím se v psychospirituální krizi. Lidem, kteří ve své rodině nenalezli pochopení pro vytvoření Rodinného centra zdraví ani nikoho, kdo by jim v případě  psychospirituální krize posloužil jako nápomocná osoba.

◘ Potřeba tohoto speciálního Centra zdraví bude stále narůstat a pro některé lidi bude jedinou nadějí, jak se uchránit před hospitalizací na psychiatrii a nasazením psychiatrických léků ve fázi, kdy se během jejich psychospirituálního vývoje dostanou do "psychospirituální krize". Pro to, aby mohlo takové Centrum oficiálně vzniknout, bude nezbytné přizpůsobit legislativu. Ti, kteří zde budou poskytovat  pomoc, budou muset být duchovně na výši  s vybudovanou silnou vírou v Boží moc. Budou to klienti projektu, absolventi preventivní skupinové výuky pro nápomocné osoby při psychospirituální krizi s osobní zkušenosti s překonáním vlastní krize. Běžné teoretické vzdělání, zaměřené pouze na fyzické tělo nebo načtené informace o tomto tématu jsou pro uvedenou službu nedostačující. Příklad průběhu psychospirituální krize dokresluje autentický příběh naší klientky, který popisuje v knize, kterou je možné si objednat v PDF verzi. Tato žena poskytuje v projektu službu duchovního průvodce.


Copyright © 2008  - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz