VÍTEJTE NA INFORMATIVNÍM WEBU

duchovní léčitelky Jožky Wenkeové, autorky a zakladateky projektu. Cílem těchto webových stránek je informovat veřejnost o existenci duchovního uzdravování a sebe-uzdravování, které lze právem nazvat LÉČENÍM BUDOUCNOSTI. Nelze jej zařadit mezi žádné běžné alternativní metody, protože duchovní uzdravování metodou není. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i těla je třeba přistupovat s plnou vážností, a to si žádá prostudovat tyto stránky v celém jejich rozsahu. Jen tak je možné vytvořit si úsudek o hodnotě, kterou projekt přináší.

Pomáháme lidem, kteří jsou ochotni věnovat potřebný čas na seznámení s tímto projektem, v němž by chtěli najít pro sebe a své děti pomoc. V opačném případě by nebylo možné předpokládat, že by si vyhradili čas na sebevzdělávání a výukový program etikoprevence, který je nedílnou součástí uzdravovacího procesu. Jde nám především o to, abychom lidem pomohli najít a odstranit prapříčiny vzniku jejich problémů, dopomohli jim ke schopnosti duchovního sebeuzdravování, aby díky takto dosažené soběstačnosti již naši pomoc nepotřebovali. Nemůžeme však chtít jejich uzdravení víc než oni sami. Také nemůžeme ani nechceme nikomu vnucovat víru v Boží uzdravující moc, která je stejně jako pokora předpokladem pro duchovní uzdravení. Toto potřebné vnitřní nastavení většině lidí před návštěvou duchovního léčitele schází a získávají ho dodatečně až v průběhu výukového programu etikoprevence. To je jeden z důvodů, proč tito lidé nemohou očekávat a zažít okamžité uzdravení fyzického těla, po kterém většina z nich touží a které je možné při duchovním uzdravování z vůle Boží skutečně zažít. K uzdravení dochází v těchto případech až během následujícího sebeuzdravujícího procesu.

Důležité je také připomenout, že projekt vznikl na základě Božího vnuknutí a stejně tak byla pod Božím vedením vytvořena i jeho koncepce. Projekt  je nadčasový s revolučním záměrem, osvobodit lidi od závislosti na užívání chemických lékových drog. Pro takový záměr nemusí mít každý pochopení a může se vůči němu vymezovat. Proto je projekt i jeho realizace pod zesílenými duchovními ochranymi před mentálními i verbálními útoky, které by mohly pramenit z pocitu ohrožení a obav z finanční újmy, ze strachu v důsledku duchovní nevědomosti nebo dokonce ze zlého úmyslu. Protože myšlenky i činy každého člověka, tedy i naše, jsou vystaveny Boží spravedlnosti, dbáme na to, aby veškeré informace i služby poskytované v rámci projektu měly vždy Boží požehnání. Uvědomujeme si, že vyšší spravedlnost přesahuje myšlení lidských bytostí i pozemské zákony a s tímto vědomím již 14 let úspěšně pomáháme lidem k uzdravení jejich duše mysli i těla.

Klienty provázíme výukovým programem individuálně a postupujeme tempem, které je pro každého schůdné. To je důvod, proč můžeme každý měsíc přijmout pouze omezený počet zájemců. Spokojenost klientů se dostavuje v případě, že je klient připraven se na svém uzdravení aktivně podílet a neočekává pomoc v podobě mávnutí kouzelného proutku. Představa a očekávání klienta potřebuje být vždy v souladu s tím, co projekt nabízí. V opačném případě je rozumné hledat pomoc jinde. Pokud si přejete dosáhnout výše uvedeného cíle s naší pomocí, pak si přečtěte webové stránky v celém jejich rozsahu.

Využijte také sekci  Otázky a odpovědi o projektu od A až do Z v kostce.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.


UVÍTACÍ VIDEO

Shlédněte krátké video Igora Chauna - úspěšného filmového režiséra, který se touto cestou svěřuje se svým duchovním probuzením a předkládá veřejnosti duchovní poznání, k němuž po mnoha letech dospěl. Jeho slova jen potvrzují naléhavost změny postojů a zastaralých paradigmat.  

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz