SanoKunDio® - REALIZACE PROJEKTU 

Realizaci projektu zajišťují nezávislí, stejně smýšlející lidé, zaujatí záměrem projektu a nadšení pro jeho vizi. V projektu SanoKunDio® není zavedena žádná hierarchie. Každý z nás plní svůj úkol, ke kterému byl povolán. Při realizaci projektu pomáhají také někteří naši vděční žáci i celé rodiny a my si toho velmi vážíme. Všichni úspěšně praktikujeme vše, co se v projektu vyučuje. Na své cestě za přirozeným zdravím bez lékařů a léků jsme získali mnoho zkušeností, které jsme schopni předávat dál. Naši žáci mají garantováno, že při kontaktu s námi přicházejí do styku s čistými energiemi. Příznivé je, že většina zájemců hledá v projektu SanoKunDio® pomoc na základě kladných referencí, které jim podali absolventi našeho výukového programu.

Mnoho aktivit pro zajištění rozvoje projektu i osvětu vykonáváme jako činnost dobrovolnickou, bez nároku na odměnu. Zpoplatněny jsou výukové lekce a další služby zařazené do výukového programu. Na  duchovním uzdravování a výuce duchovního sebeuzdravování se podílejí v tomto pořadí: duchovní učitelka - osobní průvodce výukou - duchovní průvodce  -  instruktor  péče o fyzické tělo. Na průběhu uzdravujícího procesu se významnou měrou podílí aktivně i sám žák.

REALIZAČNÍ SKUPINA

NÁŠ POSTOJ K SOUČASNÉMU LÉČENÍ

Pokládáme současný systém léčení moderní medicínou spočívající v chemickém utlumování příznaků nemocí bez odstranění prapříčin jejich vzniku za nedostačující. Stejně tak nahlížíme na rozbujelé chemické ovlivňování hormonálního systému žen používáním antikoncepce, bez ohledu na její negativní dopady, které se následně řeší opět chemickou cestou, případně umělým oplodňováním. Dopovat jakýkoliv oslabený či selhávající orgán fyzického těla chemickými lékovými drogami a tím nahrazovat jeho přirozenou funkci lze z duchovního pohledu nazvat šarlatánstvím s destruktivními účinky na vyšší energetické úrovně lidské bytosti, ale také na fyzické tělo.

Pokládáme současný zaběhlý, duchovní neznalostí poznamenaný systém léčení moderní medicínou za dlouhodobě neudržitelný, stejně jako jeho stále náročnější ufinancování. Duchovní nevědomost většiny zdravotníků by mohla být chabou omluvou pro jednání v dobré víře, neomluvitelné však je, pokud nevědomost přerůstá ve vědomé zesměšňování, ponižování a nadřazené ignoranství, které nedovoluje nahlédnout na vyšší úrovně lidské bytosti nacházející se za hranicí viditelného fyzického těla. Nedovoluje nahlédnout tam, kde vznikají prapříčiny všech zdravotních poruch, tam kde je třeba zahájit uzdravovací proces.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ŽÁKŮM, KTEŘÍ:

šíří dobré jméno projektu předáváním kladných referencí na naše služby a knihy
úspěšně praktikují sebeuzdravování bez lékařů a léků a dělí se o své příběhy
inspirují ty, kteří si myslí, že uzdravování bez léků není možné
dobrovolně přispěli do sbírky pro dobročinnost a rozvoj projektu
obohacují naše Besedy s veřejností divadelní scénkou


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO