SanoKunDio® - VIZE PROJEKTU 

◘ Vize projektu  je postavena na předpokladu, že někteří žáci budou zakládat nejen svá Rodinná centra zdraví, ale budou projekt SanoKunDio® dále rozvíjet. Tak  jak se to děje již dne. Pro některé žáky budou připraveny zkoušky, kterými budou potřebovat zdárně projít, aby mohli být jednou obdarováni duchovními schopnostmi, a mohli tak plnit své poslání jako duchovní učitelé nebo duchovní průvodci.

◘ Rodinná centra zdraví SanoKunDio® budou nezbytná proto, aby rodiny zdárně překonaly transformační proces. Všichni členové rodiny budou potřebovat pronášet společné prosebné modlitby za zesílení duchovních ochran proti rozmáhajícímu se energetickému upírství mezi lidmi. Duchovní ochrany jim však budou uchovány za předpokladu, že povedou umravněný život.  Budou schopni poskytovat rady, jak docílit zlepšení vztahu s osobou nacházející se pod vlivem negativních energetických bytostí, které ovlivňují její chování. Pro žáky projektu bude zavedena poradna pro případ, že budou mít v rodině umírajícího člověka. Dostanou zde instrukce, jak doprovodit duši svého blízkého na druhý břeh.

◘ Projekt SanoKunDio® povede své žáky k tomu, aby dosáhli soběstačnosti až do posledního dne svého života. Tak, jak je to běžné u národů, které nejsou postiženy civilizačními vymoženostmi ani vědeckými výzkumy. Toto je výzva, kterou by měli lidé vyslyšet, protože s pomocí Boží toho mohou dosáhnout. Na to, aby se člověk mohl zhostit všech životních situací, které souvisí s jeho zdravím, nemocí i smrtí, potřebuje pamatovat a připravovat se na ně v době, kdy je ještě plný síly.

◘ V projektu bude zavedena skupinová výuka nápomocných osob z řad členů užší i širší rodiny, aby byli schopni pomoci si navzájem i v případě, že by se kterýkoliv z nich dostal v procesu transformace do psychospirituální krize.

◘ Projekt bude hledat také sponzory, kteří by se finančně podíleli na vzniku speciálního zázemí, poskytující přechodný azyl a pomoc žákům, kteří ve své rodině nenalezli pochopení pro vytvoření Rodinného centra zdraví ani nikoho, kdo by jim posloužil jako nápomocná osoba v případě komplikace při nástupu jejich psychospirituální krize.

◘ Pro vznik tohoto speciálního zázemí projektu SanoKunDio® bude také nezbytná podpora legislativy a právní pomoc. V zařízení budou poskytovat pomoc žáci výukového programu projektu, absolventi skupinové výuky nápomocných osob s vlastní zkušeností s překonáním psychospirituální krize. Tito průvodci psychospirituální krizí budou muset být duchovně na výši s vybudovanou silnou vírou v Boží moc. Běžné teoretické vzdělání, zaměřené pouze na fyzické tělo nebo načtené informace o tomto tématu jsou pro uvedenou službu nedostačující.

Příklad průběhu velmi náročné psychospirituální krize, při které byla poskytována pomoc duchovní učitelkou na dálku, dokresluje autentický příběh. Popsán je v její  knize "Reinkarnace bez opuštění těla". Kniha poskytuje mnohá poučení a také návody, jak krizi zvládnout a svůj vlastní transformační proces dovést do zdárného konce. Knihu je možné si objednat v PDF verzi.


Copyright © 2008  - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO