SanoKunDio® - DŮLEŽITÁ VYSVĚTLENÍ

V projektu SanoKunDio® vycházíme z duchovního poznání, že člověk je víceúrovňová duchovní energetická bytost a fyzické tělo je její nejnižší hmotnou úrovní. To však je v naprostém rozporu se všeobecnou představou odborníků zaměřených pouze na fyzické tělo, které pokládají za jedinou existenci člověka a vše ostatní popírají. Tato rozdílná převědčení a poznání vyvolává také rozdílný pohled na vznik a odstraňování zdravotních poruch a vede následně k nepochopení. Důvody však mohou být i jiné, strach z ohrožení profesní kariery, podnikatelských záměrů, ztráty zisků farmaceutických firem, ale i obavy ze změn, které by musely v důsledku toho, že by se lidé dokázali uzdravovat sami nastat. Kdo ví? Pravdou je, že připustit uvedené poznání jako fakt by ohrozilo celý současný zavedený systém nekonečného chemického léčení bez návratu přirozeného zdraví.

Uprostřed těchto rozdílných přesvědčení stojí bezradný pacient. Polyká jeden chemický lék za druhým, aniž by znal stejně jako zdravotníci primární příčinu své zdravotní poruchy. Vůbec netuší, že taková příčina existuje, ani to, že ji žádný chemický lék nedokáže odstranit, protože se nachází na vyšších úrovních lidské bytosti, mimo fyzické tělo. To jsou důvody, proč se v projektu zaměřujeme na laickou veřejnost. Té nebrání nic v tom, aby se v duchovní oblasti začala vzdělávat a sama odhalila pravdu o prapříčinách vzniku nemocí, aniž by k tomu potřebovala souhlas duchovně nevědomých odborníků z jiných oborů.

Délka trvání sebeuzdravujícího procesu závisí na tom, jak dlouho přetrvával energetický deficit, při kterém bylo fyzické tělo poškozováno pouhým utlumováním příznaků, do jaké míry byly chemickým ovlivňováním narušeny jeho přirozené funkce a regenerační schopnost. Právě ty je nutné v průběhu sebeuzdravujícího procesu opět oživit. Pokud je rozsah poškození fyzického těla příliš velký a na oživení již nezbývá dostatek času, pak je třeba zaměřit veškerou pozornost pouze na očistu duše. Ta spočívá v práci s odpuštěním a ve vroucích modlitbách s prosbami o milost Boží.

Neodrazujeme od kontaktu s lékařem, obzvlášť v případech, kdy je fyzické tělo oslabeno či přímo poškozeno vedlejšími účinky chemické léčby. Kontakt je nutné zachovat při onkologické diagnóze či v jiných život ohrožujících situacích, včetně vážných úrazů, při kterých je zásah lékařů nezastupitelný.

Při dlouhodobém užívání lékových drog doporučujeme přistoupit k jejich snižování pod  dohledem lékaře, který je ordinoval. Základní podmínkou pro tento důležitý krok je získání schopnosti trvale si udržovat nastolenou harmonii energetického systému a duchovní ochrany. O zoufalství lidí závislých na lékových drogách a snaze o jejich vysazení je toto zajímavé video.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 
 

 © SANOKUNDIO