Reinkarnace bez opuštění těla

Autor:  Zuzana Boháčová


Vydáno:  kniha pouze v PDF verzi


Cena: formou příspěvku do dobročinné sbírky 


Způsob objednání: objednávkový formulář
pod recenzí


Poznámka: Tato velmi poučná kniha popisuje transformační procesy provázející očistu lidské duše na všech úrovních jejího bytí v průběhu psychospirituální krize. Příručka je přípravou pro hloubkovou sebereflexi. Je propojena s knihou Záchranná síť II. díl., na kterou se v textu odkazuje. Více ... zde.


RECENZE

Fascinující autentický příběh ženy procházející svou osobní transformací s podrobným popisem průběhu psychospirituální krize.

     Tato žena se musela smířit s tím, že se její život změní od základů, aby mohla sloužit Bohu. Potřebovala se naučit přijímat vše, co se s ní dělo, i když nevěděla, jak dlouho bude trvat její soužení a utrpení, které pro ni Bůh připravil. Vstoupila do procesu, který si nevybrala, ale který byl pro ni vybrán. Vstoupila do něj jako žena ponížená, s nízkým sebevědomím a vystoupila z něj jako žena plná síly a nebojácná, s odhodláním splnit své předsevzetí a zhostit se úkolu, který byl pro ni připraven. Vyvinulo se u ní tak velké odhodlání, že se již nemusí obávat toho, že by jí někdo mohl zabránit v plnění záměru, na němž se bude podílet.

     Jejím hlavním úkolem bude přivádět lidi k Bohu, ale tento úkol pro ni nebude lehký, protože většina lidí jsou neznabohové. To však nebude překážkou pro to, aby mohli změnit své názory a postoje stejně tak, jako je změnila ona. Bude provázet lidi, kteří se budou potýkat se svými slabostmi, neřestmi nebo budou hledat cestu, která by je vyvedla z jejich beznaděje. Tito lidé budou hledat někoho, kdo jim ukáže cestu k Bohu, protože jen pod ochranou Boží se budou moci vymanit ze svých závislostí, jimiž trpí, a zbavit se pochybností, které je brzdí v jejich duchovním vývoji, a nešvaru odsuzování druhých lidí. Její služba Bohu bude odměnou za to, že se během náročného procesu, jímž procházela, nevzdala a ukázala všem, že se člověk nemusí vzdát svého štěstí v životě a může ho objevit, aniž by se musel plahočit za penězi a majetkem. Štěstí, po němž každá lidská duše touží, je pomáhat lidem žít v lásce se všemi bytostmi a milovat Boha nadevše ostatní.

     Příběh této ženy je poučením pro všechny lidské bytosti, které si neuvědomují, že i je mohou potkat krušné chvíle, jimiž budou muset procházet. Právě pro ty bude kniha velkou pomocí a inspirací, aby se ve své psychospirituální krizi nevzdávali.

     Tuto statečnou ženu, která v knize odhalila své soukromí do detailu tak, jak by to dokázal málokdo, máte možnost poznat. Stala se součástí týmu projektu, v němž se soustředí vyspělé lidské duše, které si zasloužily, aby jim Bůh dopřál štěstí podílet se na ušlechtilém záměru, který je ukryt pod názvem projektu - SanoKunDio. Projekt je ojedinělý svým posláním i hodnotou, jakou lidem přináší, a tou je návrat zdraví s pomocí Boží.

pod Božím vedením přijala Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka, zakladatelka projektu SanoKunDio
Transformace vědomí – duben 2017


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

Reinkarnace bez opuštění těla

Vaše jméno a příjmení *:

Váš email *:

Telefon *:

Jak jste se o nás dozvěděli? *:

Upozornění *:


Bezpečnostní kod opište do spodní kolonky *:

CAPTCHA* povinné položky

 
 
 

 © SANOKUNDIO