Formulář pro objednání účasti na SAT


1. Účast na Setkání akčních týmu je možná  pouze na základě osobního pozvání zaslaného na vaší emailovou adresu.
2. Formulář můžete vyplnit až poté, co pozvánku obdržíte prostřednictvím svého  osobního průvodce.
3. Pozvání účastníků bude probíhat postupně podle stanovených pravidel a splněné aktivity při organizování Besed s veřejností. Poslední pozvánky budou odeslány 15 dnů před termínem akce.
4. Během těchto 15 ti dnů se budou provádět jednorázové Preventivní kontrolní diagnostiky bez možnosti nápravy v případě negativního výsledku. Způsob objednání PD je uveden na pozvánce. Platbu je třeba provést ještě před vyplněním tohoto formuláře.
5. Nové pojetí našeho setkání v novém prostředí je určeno dospělým osobám, a proto udělejte maximum pro zajištění hlídání svých dětí. Výjimečné případy budeme řešit individuálně. Podle průběhu akce posoudíme, zda tento požadavek již zanecháme a nebo účast dětí opět uvolníme.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO