Pracovní setkání akčních týmů (SAT).

Akce je určena pouze vybraným klientům,  kteří splnili všechny podmínky pro vstup a účast v Akčním týmu a aktivně se podílejí na zorganizování  PŘEDNÁŠKY s  BESEDOU pro veřejnost.

Tato forma osvěty je součástí plnění vysoké mise projektu. Podíl na této misi úzce souvisí s duchovní  transformací vědomí každého účastníka.

Kromě sdílení zkušeností z této formy osvěty se budeme společně vylaďovat a také relaxovat a sportovat. Hostem setkání bude také autorka projektu.

Tradiční bazárek bude pro jeho velkou oblibu zachován.

Těšíme se na vás.

Bližší informace o podmínkách vstupu do Akčního týmu podají osobní průvodci.


TERMÍN KONÁNÍ SAT  10. - 12. listopadu 2017  www.buchov.cz

Účast je pouze na pozvání!


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO