VIZE - vytváření rodinných Energetických "lázní"

Rodinné Energetické "lázně" nejsou určeny k léčení nemocných členů rodiny, ale slouží těm, kteří se již uzdravili vlastním přičiněním dle návodů výukového programu a knih autorky projektu.  Pobytem v rodinných energetických "lázních" a  působením vyzařování přírodních sil si stabilizují harmonii svého energetického systému a tím prospívají vlastnímu transformačnímu procesu.

Harmonizace pod širým nebem

je přínosem pro jednotlivce, partnerské dvojice i rodiny s dětmi, které se rozhodnou procházet transformačním procesem jako jeden celek ve vzájemné harmonii a lásce. Jedině tak se mohou zároveň stát jeden druhému oporou v současném transformačním procesu.

Transformace je spojena s navyšováním proudu světelné energie, a to se neobejde bez dostatečného průběžného uzemňování, které tento proud vyrovnává. Nerovnováha těchto dvou energií vyvolává u lidí různé zdravotní problémy a ty se pak stávají závažným, pro moderní medicínu často neřešitelným problémem, protože energetickou příčinu jejich vzniku nezná a nedokáže ji odstranit. Pobyt na místě s vysokými vibracemi kombinovaný s kontaktem a prací se zemí může v této fázi k navrácení energetické rovnováhy významně přispět. Ozdravný efekt tedy spočívá v cíleném nastolení energetické harmonie a její stabilizaci.

Kamenný labyrint

Tuto neobvyklou stavbu je možné vytvořit pouze v dostatečně velkém prostoru. Je určena dospělým, kteří si chtějí řešit s její pomocí potíže spojené se svou transformací. Mezi ně patří vše, co není v životě člověka v souladu s  přírodními zákony, a vše, s čím si nevědí rady ve svých vztazích. Stavba labyrintu tedy není určena pro zábavu dospělých, ani dětí. Je určena pouze těm, kteří se rozhodli převzít zodpovědnost za své zdraví a svůj život, aby se nemuseli spoléhat na pomoc druhých. Je třeba, aby si každý uvědomil, v jakém období se nachází, a také to, že se jeho duše touží osvobodit od všech závislostí a žabomyších válek, které se vedou v rodinách, na pracovištích i mezi sousedy. Probíhající transformace vědomí je proces, který je ku prospěchu duše každého člověka a každý člověk je také zodpovědný za to, jak tomuto procesu napomůže. 

Vodní očista

Nemá nic společného s pobýváním nemocných ve vodních koupelích, bazénech a vířivkách v klasických lázních. Jedná se o rychlou intenzivní energetickou očistu pomocí vody. Blahodárné působení vody na lidské tělo i duši je všeobecně známo. Pro relizaci této očistné metody čerpáme s odborných publikací a praktických zkušeností S. Holzera.

Poradní kruhy

Pro pořádání rodinných nebo přátelských poradních kruhů je třeba se inspirovat z knihy "Cesta poradního kruhu - umění otevřené komunikace" od autorů J.Zimmermana a V.Coyleové. Ideální je pořádat poradní kruh v přírodě.

Příznivého efektu při sebeuzdravování však nelze dosáhnout u lidí, kteří se proudící světelné energii stále neotevřeli, protože zůstávají závislí na chemických lécích, případně mají jiné závislosti a připoutanosti. Stejně tak u lidí, kteří se o vlastní transformaci nezajímají, informace o ní podceňují, pokračují v zaběhlém životním stereotypu a pochybují o tom, zda je pro ně projekt SanoKunDio® správná cesta. Situaci může ovlivnit jen změna jejich postoje a upřímný zájem ji provést.

Potěší mě, pokud se mnou realizovaná vize, stane inspirací pro stejně smýšlející absolventy výuky mého projektu SanoKunDio®.

 

 
 
 

 © SANOKUNDIO