Autentické příběhy uzdravení

Děkuji všem klientům, jejichž příběhy jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Ne každý je ochoten své uzdravení sdílet. Přesto přibývá těch, kteří se dobrovolně rozhodli  svůj příběh vlastnoručně napsat a s vděčností jej předat ke zveřejnění. Nyní si můžete vybrané příběhy přečíst a posoudit výsledky, kterých se duchovním uzdravováním dosahuje.

Zvoníme na poplach proto, aby se lidé konečně probudili z pasivity, mnohdy i rezignace na své uzdravení. Odhalujeme lidem skryté příčiny nemocí i jejich odstranění. Projekt nenahrazuje lékařskou péči, ale slouží jako nezávazný zdroj veřejnosti neznámých informací, které má možnost každý sám zhodnotit  a dle svého uvážení je s naší pomocí využít. V projektu se neprovádějí žádné vyšetřovací metody, neurčují se lékařské diagnózy ani se neordinují lékové drogy. Lékařské diagnózy chápeme jako pouhé pojmenování vzniklých příznaků, bez jednoznačného označení prapříčiny jejich vzniku. Každý pacient se může sám přesvědčit o tom, že nasazené lékové drogy příčiny neodstraňují, ale ovlivňují pouze vzniklý příznak. Nechceme znevažovat práci a znalosti zdravotníků, pouze upozorňujeme na prokazatelná fakta.

Zabýváme se odhalováním skrytých příčin zdravotních poruch, po nichž moderní medicína vůbec nepátrá. Právě jejich odstranění přináší uzdravení, která jsou v mnoha případech obdivuhodná. Upozorňujeme rodiče, že jejich nezletilé děti jsou s nimi propojeny, a proto je třeba hledat příčinu problému dítěte souběžně také u nich.

Odkrýváme zajímavé poznání týkající se onemocnění zvířecích mazlíčků. Svým problémem signalizují vznikající nebo stávající zdravotní problém svého páníčka, či někoho z rodiny. Proto je třeba se zaměřit především na členy rodiny ve které zvíře žije. Tuto skutečnost však většina lidí není schopna připustit, a proto uzdravující zásahy provádím pouze u zvířátek našich klientů, avšak zcela vyjímečně.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz