PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVKY DO SBÍRKY

Našim klientům patří dík, protože to byli oni, kteří nás přivedli na myšlenku založit v rámci projektu dobrovolnou sbírku. Sbírku z darů vděčných klientů a našich vlastních příspěvků, která by vytvářela malou finanční rezervu. V první fázi jsme vše takto nastřádané věnovali pro pomoc postiženým dětem.

Nyní nám sbírka pomáhá pokrývat výdaje spojené s osvětou a propagací projektu. Můžeme si dovolit pořádat přednášky a Besedy, při kterých seznamujeme veřejnost s působením našeho projektu a naší vizí. Upozorňujeme na naléhavou potřebu ozdravění celé společnosti, zejména rodin s dětmi a zároveň nabízíme řešení vytvářením "Rodinných center zdraví". Tuto veřejně prospěšnou činnost vykonáváme dobrovolnicky, ve svém osobním volnu. Do sbírky přispívá i spisovatelská činnost některých z nás tím, že jsme se vzdali nároku na honorář za naše vzdělávací a poučné knihy v pdf verzi. Dalším přispěním jsou i malá dílka určená klientům, dětem i seniorům.

Předem děkujeme, pokud podpoříte naši bohulibou činnost.


Kontakt

 Mgr. Zuzana Boháčová - správce sbírky
e-mail: bohacova@centraprozdravi.cz


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz