INFO před vyplněním formuláře 

V  souvislosti s vrcholící fází procesu duchovní transformace vědomí lidstva zavádíme v projektu SanoKunDio® od 1.1. 2020 nové postupy, které se liší od pravidel uplatňovaných do této doby. Období, v němž se nacházíme, si žádá dát poslední šanci lidem, kteří se ve svém duchovním poznání opozdili, nenašli vztah k Bohu, stále neznají a neodstraňují skutečné prapříčiny svých nemocí, které brzdí jejich transformaci a znemožňují potřebný vibrační posun.

1. Proto duchovní léčitelka ruší osobní návštěvy a bude provádět zásah duchovní očisty a harmonizaci energetického systému pouze dálkově v předem dohodnutém termínu. Zásah bude probíhat ve spánku během noci, v hodinách příznivých pro příjem Božího světla. Zásah provede postupně u každého člena rodiny zvlášť. Partneři tvoří spolu se svými dětmi jeden energetický celek, který je třeba zharmonizovat tak, aby nedocházelo k vzájemnému nežádoucímu energetickému rozlaďování.

2. Duchovní léčitelka neposkytuje Dálkový energetický zásah jako samostatnou službu, proto jej s tímto úmyslem ani neobjednávejte. Duchovní zásah je součástí Výukového programu sebeuzdravování a Etikoprevence SanoKunDio®. Objednací formulář slouží dospělým osobám od 18-ti let zároveň jako přihláška do výukového programu.

3. Knihy pro povinnou přípravu si objednejte obratem přes tyto webové stránky, pozorně si je před vyplněním objednacího formuláře prostudujte a připravte se tak na zásah léčitelky. Ihned po zásahu začněte studovat knižní příručky a uvádějte do praxe rady a návody Etikoprevence.

4. Připomínáme, že dle zákonů ČR se máte obracet se zdravotními problémy nejprve na lékaře. Vyplněním objednacího formuláře zároveň potvrzujete, že jste tak učinili. Pokud vám nebo vašim dětem moderní medicína nedokázala pomoci, nebo její pomoc odmítáte, uveďte to v objednacím formuláři.

5. Důležité je, aby každý vstupoval do projektu ve vlastním zájmu, ne na naléhání partnera, nebo pouze kvůli uzdravení dítěte. Proto upozorňujeme předem, že v takovém případě se ozdravný účinek zásahu u všech výrazně snižuje a může postupně dojít i k jeho vymizení. Při rozdílných postojích a rozdílném duchovním poznání se partneři od sebe vzdalují, dochází mezi nimi k vzájemnému nedorozumění a může dojít i k odcizení. Tato situace může nastat i v případě, že vstoupí do projektu pouze jeden z partnerů, nebo jeden z partnerů s dětmi. Ideální je, aby se partneři na společné cestě duchovního sebeuzdravování dohodli a procházeli celým výukovým program a transformačním procesem sjednoceni i se svými dětmi. Uvedené doporučení se vztahuje i na víkendová partnerství. 

6. Každý dospělý člen rodiny si potřebuje vyplnit vlastní objednací formulář, kde uvede na sebe kontakty pro komunikaci s duchovní léčitelkou. Toto propojení je důležité také při vytváření vstupní diagnostiky. Nevyplňujte proto formulář za vašeho partnera ani za dospělé děti. Odpovídejte ve vlastním zájmu pravdivě. Uvědomte si také, že žádáte naším prostřednictvím o Boží pomoc a jakékoliv nečestné jednání může nepříznivě ovlivnit vaše zdraví, duchovní zásah i přijetí do projektu. 

7. Vstup do projektu se běžně zahajuje dálkovou Vstupní diagnostikou (VD) s dálkovým energetickým zásahem (EZ). Pokud však diagnostika odhalí u některého člena rodiny vznikající závislost, bude celá rodina včetně dětí od 12-ti let vyzvána k objednání osobní účasti na tzv. Rodinném poradním kruhu (PK), který bude předcházet energetickému zásahu.

8. Pokyny k platbám  jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Výši odpovídajícího poplatku za rodinu si dle ceníku vypočtěte sami. Poplatky je třeba zaplatit vždy předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Po obdržení vaší platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám po vypracování vstupní diagnostky oznámíme e-mailovou zprávou termín (EZ), případně termín (PK) spolu s dalšími pokyny.

9. Po přijetí vyplněného formuláře budete zařazení do pořadí žáků, kteří požádali o některou z poskytovaných služeb duchovní léčitelky.

Čekací lhůta na přidělení termínu bývá podle situace cca 1-2 měsíce. Na červenec, srpen a prosinec termíny nepřiděluji, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.


Objednací formulář

Po odeslání formuláře najdete pod tímto textem POTVRZENÍ o přijetí ke zpracování.


Vaše jméno a příjmení *:

Vaše datum narození *:

Váš email *:

Obec nebo město Vašeho bydliště *:

Váš telefon *:

POTVRZUJI, že do projektu vstupuji z vlastní vůle. *:

Užívám psychiatrické léky? *:Máte-li zdravotní potíže, jak je do této doby řešíte? *:

Odstraňte z textu varianty, které ve vašem případě NEplatí. *:

Energetická harmonizace nezletilých dětí. Odstraňte, co NEplatí:

POTVRZUJI přečtení knihy "Jak se rodí duchovní léčitel" *:

POTVRZUJI přečtení knihy "Léčení Božím světlem" *:

POTVRZUJI přečtení knihy "Paměti léčitelky" *:

POTVRZUJI přečtení knihy "Tajemství základu léčitelství" *:

DATUM uhrazení poplatku za vstupní diagnostiku a energetický zásah *:

Jak jste se o nás dozvěděli? *:

Upozornění *:


GDPR *:


Bezpečnostní kód opište do spodní kolonky *:

CAPTCHA* povinné položky

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO