INFO před vyplněním formuláře

1. Vnitřní uzdravení je důležitou součástí léčby duše zvláště u lidí s dopady traumatických zážitků prožitých v raném dětství, dospívání, partnerství či manželství, které se nedaří svépomocí odstranit.

2. Duchovní zásah Vnitřního uzdravení je určen pouze žákům projektu, kteří zdárně prošli celým výukovým programem. Provádí ho duchovní průvodce a předchází mu společné vyhodnocení písemné přípravy. Zásah se provádí na závěr společného rozhovoru dálkově v předem dohodnutém termínu.

3. Na tento dálkový zásah je třeba se připravit vlastní dlouhodobě prováděnou sebereflexí, absolvovanou Hloubkovou sebereflexí a písemným zpracováním přípravných otázek.

4. Služba je poskytována pouze dospělým osobám (od 18-ti let). Úvodní rozhovor před dálkovým zásahem je veden přes telefon nebo skype. Využití zázemí domova je potřeba, protože se mohou v průběhu úvodního rozhovoru a následně po dálkovém energetickém zásahu uvolňovat zastaralé emoční bloky. 

5. Duchovní průvodce neprovádí zásah Vnitřního uzdravení jako samostatnou službu, proto ji s tímto úmyslem ani neobjednávejte. Vnitřní uzdravení je součástí Výukového programu sebeuzdravování a Etikoprevence SanoKunDio®. Pokud by byla při zahájení úvodního rozhovoru shledána nedostatečná či nedokončená příprava, bude termín zásahu odložen.

6. Dálkový zásah Vnitřního uzdravení (VU) duchovního průvodce je jednorázový. Výše poplatku je uvedena v aktuálním ceníku. Poplatek je třeba zaplatit předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Po obdržení vaší platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám oznámíme e-mailovou zprávou termín zásahu spolu s dalšími pokyny.

7. Připomínáme, že vám naším prostřednictvím nebude poskytována lékařská péče. Dále to, že byste se měli dle zákonů ČR obracet se zdravotními problémy na lékaře. Vyplněním objednacího formuláře zároveň potvrzujete, že jste tak učinili.

8. Objednací formulář vyplňte poté, co jste pozorně prostudovali webové stránky a všechny projektové knihy, uhradili poplatek za Vnitřní uzdravení (VU). Každý dospělý člen rodiny si vyplní svůj vlastní formulář.

9. Po vnitřním uzdravení doporučujeme číst krásnou uklidňující knihu "Legenda o orlích lidech" z tvorby našich žáků, která zahladí poslední chmury, kterými vaše duše trpěla. zde.

10. Čekací doba na Vnitřní uzdravení bývá podle situace. V průměru 1 měsíc od zaslání formuláře. Buďte prosím trpěliví. Na červenec, srpen a prosinec termíny nepřidělujeme, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.


Objednací formulář na vnitřní uzdravení

Po odeslání formuláře najdete pod tímto textem POTVRZENÍ o přijetí ke zpracování.


Vaše jméno a příjmení *:

Vaše datum narození *:

Váš email *:

Váš telefon *:

Absolvoval(la) jste již hloubkovou sebereflexi? *:



DATUM uhrazení poplatku za vnitřní uzdravení *:

Upozornění *:


GDPR *:


Bezpečnostní kód opište do spodní kolonky *:

CAPTCHA



* povinné položky

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO