Objednání Rozšířené kontrolní diagnostiky

INFO před vyplněním formuláře

1. Rozšířená kontrolní diagnostika je velmi důležitá pro vaše nasměrování. Její výsledek bude pro vás zpětnou vazbou, ze které si ověříte, jak účinně uplatňujete návody a rady z učebnic a knižních příruček v praxi. Pomůže vám nasměrovat svou pozornost tam, kam je třeba. Provádí ji dálkově duchovní léčitelka.

2. Období 21 dnů od dálkového zásahu léčitelky do objednání Rozšířené kontrolní diagnostiky bude vaší velkou zkouškou. Zde budete mít první možnost prokázat, jak vážně to s duchovním uzdravováním myslíte. Objednat si vstup do projektu je jednoduché, ale intenzivně na sobě duchovně pracovat si žádá vaše úsilí a vyhradit si pro sebe čas. Znamená to vzdát se některé své zábavy, která vám nepřináší užitek, anebo vám dokonce neprospívá.

3. Rozšířenou kontrolní diagnostiku (RKD) si objednejte spolu s ostatními členy rodiny. Poplatek za  (RKD) je třeba zaplatit předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Upozorňujeme předem, že v případě, že se jeden z partnerů nebo jiný člen rodiny rozhodne nepokračovat ve výukovém programu, mívá to pro zbývající členy či partnera stejně nepříznivé dopady jako ty, které jsme uvedli v pokynech před vyplněním objednacího formuláře při vstupu do projektu v bodě 5. V uvedeném případě také nemůžeme garantovat, že se po ukončení výukového programu dosáhne předpokládaného výsledku.  

Pokyny k platbě jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Výši odpovídajícího poplatku za rodinu si vypočtěte sami. Po obdržení platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám vytestuji všechny významné hodnoty, výsledek odešlu vašemu osobnímu průvodci etikoprevence, který vás kontaktuje e-mailovou zprávou o dohodnutí termínu konzultace, při které s vámi výsledek diagnostiky rozebere a předá další pokyny.

4. Každý dospělý člen rodiny si potřebuje vyplnit vlastní objednací formulář a tím potvrdit svůj zájem pokračovat v práci na sobě. Nevyplňujte formulář za vašeho partnera ani za dospělé děti.

5. Po přijetí vyplněného formuláře budete zařazení do pořadí žáků, kteří požádali o některou z poskytovaných služeb duchovní léčitelky. Čekací doba je obvykle 1 -3 týdny.

Objednací formulář

Po odeslání formuláře najdete pod tímto textem POTVRZENÍ o přijetí ke zpracování.


Vaše jméno a příjmení *:

Vaše datum narození *:

Váš email *:

Váš telefon *:

Jméno, příjmení a datum narození nezletilého dítě (dětí):

Odstraňte z textu varianty, které ve vašem případě NEplatí. *:

PRAKTIKUJI návody z knižní příručky "Moderní etikoprevence" *:

PRAKTIKUJI návody z knižní příručky "Záchranná síť I." *:

PRAKTIKUJI návody z knižní příručky "Záchranná síť II." *:

Datum uhrazení poplatku za rozšířenou kontrolní diagnostiku *:

Datum energetické harmonizace *:

Upozornění *:


GDPR *:


Bezpečnostní kód opište do spodní kolonky *:

CAPTCHA* povinné položky

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO