Objednávání služeb

Vraťte se prosím ve žlutém menu na INFO PŘED OBJEDNÁNÍM,  pokud jste tuto složku nepokládali za důležitou. V projektu SanoKunDio® je nastaven systém s neobvyklými postupy a pravidly, která mají svá opodstatnění a ta nelze obcházet. Žádnou z uvedených služeb nelze objednat samostatně, jsou poskytovány pouze jako součást výuky duchovního sebeuzdravování. V projektu nemáme asistentku, která by přijímala objednávky a objasňovala zájemcům to, co si mohou nastudovat na webových stránkách. Respektujte prosím objednávání dálkových služeb u jednotlivých poskytovatelů prostřednictvím objednacích formulářů.

Žáky vedeme od samého počátku k sebevzdělávání a sebedisciplíně proto, aby mohli dosáhnout uzdravení, které očekávají. Na vašem uzdravení nám záleží, ale váš podíl na výsledku nepřebíráme na sebe, nebylo by to účelné ani správné. Je potřeba si také uvědomit, že kromě poskytovaných služeb vykonáváme v rámci našeho poslání i neziskové činnosti a toto vše plníme nad rámec hlavních pracovních povinností v našich zaměstnáních či jinde. To jsou důvody, na které je třeba brát ohled a přizpůsobit se vždy námi navrhovaným termínům. Předem děkujeme za pochopení.

Průvodce výukovým programem

1. Před vstupem do projektu si zajistíte povinnou přípravu studiem doporučených knih.
2. Objednáte si vstupní diagnostiku zároveň se zásahem duchovní léčitelky. Pokud vstupuje do projektu rodina s dětmi, může být dle výsledku vstupních diagnostik doporučen před zásahem Rodinný poradní kruh.
3. Po zásahu navážete samostudiem knižních příruček a uvedené návody zařadíte do každodenní praxe a vytvoříte si během 3 týdnů nové návyky péče o svou duši a tělo.
4. Po třech týdnech od zásahu si vyplníte objednací formulář pro dálkovou Rozšířenou kontrolní diagnostiku u duchovní léčitelky.
5. Osobní průvodkyně vás vyzve e-mailovou zprávou k objednání termínu konzultace výsledku vaší Rozšířené kontrolní diagnostiky.
6. Dle výsledku a návodů v knižních příručkách navážete sebereflexí dosavadního života.
7. Následně zavedete do každodenní praxe nové návyky, změny myšlení a odbourávání závislostí.
8. V tomto období je ideální projít také detoxikační kúrou pro očištění těla a mysli. Dále absolvovat konzultace a instruktáže preventivní péče o fyzické tělo, kterou zařadíte v pravidelných intervalech do svého života. Docílit tak harmonie těla - mysli - a duše. Návrh kúry a další služby si objednejte přes formulář
9. Po 2-3 měsících této intenzivní práce na sobě dle návodů z knižních příruček si vyplníte objednací formulář poradny Hloubkové sebereflexe.
10. Výukový program uzavřete duchovním zásahem Vnitřního uzdravení traumat duše. Vyplníte si objednací formulář duchovního průvodce zejména v případě přetrvávajících emočních výkyvů v důsledku psychických zranění, která si nesete z dětství, partneského vztahu či jiná.
11. Po zdárném absolvování 6-ti měsíčního výukového programu máte možnost se inspirovat nově vytvářenými domácími energetickými "lázněmi" ZDE.
12. Partnerské dvojice mohou využít Partnerskou diagnostiku pro závěrečné sladění společného soužití obou partnerů. Zájem potřebují mít oba partneři (žáci VP).
 
Důležité upozornění:

Celý proces výuky duchovního sebeuzdravování i váš přístup k zadaným úkolům je zachycen Boží vševědoucností a má přímý vliv na výsledky, kterých při duchovním sebeuzdravování dosáhnete. Proto je potřeba přistupovat k výukovému programu s maximální zodpovědností.

Vezměte prosím také na vědomí, že míra Boží milosti uzdravení se řídí tím, jak jste se o ni svým dosavadním životem z pohledu Božího zasloužili a dále zasloužíte. Nerozhoduje o ní duchovní léčitelka ani duchovní průvodce, ale prosebnými modlitbami mohou tento spravedlivý Boží soud ovlivnit.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 

 

 
 

 © SANOKUNDIO