Objednávání služeb

Vraťte se prosím ve žlutém menu na INFO PŘED OBJEDNÁNÍM,  pokud jste tuto složku nepokládali za důležitou. V projektu SanoKunDio® je nastaven systém s neobvyklými postupy a pravidly, která mají svá opodstatnění a ta nelze obcházet. V projektu nemáme asistentku, která by přijímala objednávky a objasňovala zájemcům to, co si nenastudovali na webových stránkách. Žáky vedeme od samého počátku k sebevzdělávání a sebedisciplíně proto, aby mohli dosáhnout uzdravení, které očekávají. Na vašem uzdravení nám záleží, ale váš podíl na výsledku nepřebíráme na sebe, nebylo by to účelné ani správné. Je potřeba si také uvědomit, že kromě poskytovaných služeb si naše poslání žádá vykonávat činnost neziskovou a toto vše plníme nad rámec hlavních pracovních povinností v našich zaměstnáních, či jinde. To jsou důvody, pro které je třeba se přizpůsobit námi navrženým termínům. Předem děkujeme za pochopení.

Průvodce výukovým programem

1. Před vstupem do projektu si zajistíte povinnou přípravu studiem doporučených knih.
2. Objednáte si vstupní diagnostiku a zásah duchovní léčitelky. Podle výsledku vstupní diagnostiky mohou být některé rodiny ještě před energetickým zásahem vyzvány k objednání Rodinného poradního kruhu.
3. Po zásahu navážete samostudiem knižních příruček a uvedené návody zařadíte do každodenní praxe.
4. V případě nejasností si objednáte u doporučené osobní průvodkyně konzultaci na její mailové adrese.
5. Po třech týdnech od zásahu si objednáte Rozšířenou kontrolní diagnostiku u duchovní léčitelky.
6. Osobní průvodkyně vás vyzve sms zprávou k objednání konzultace výsledku vaší diagnostiky.
7. Dle výsledku a návodů v knižních příručkách navážete sebereflexí dosavadního života.
8. Následně zavedete do každodenní praxe nové návyky, změny myšlení a odbourávání závislostí.
9. Po 2-3 měsících intenzivní práce na sobě dle knižních příruček si objednáte u duchovní průvodkyně poradnu hloubkové sebereflexe.
10. V případě přetrvávajících emočních výkyvů si objednáte na závěr výukového programu  vnitřní uzdravení traumat duše u duchovní průvodkyně.
11. V průběhu výukového programu duchovního sebeuzdravování vám doporučujeme objednat si telefonicky u instruktorky přírodní prevence užitečné doplňkové služby: instruktáž preventivního sebe-ošetřování reflexních plošek chodidel, domácí samoléčebné procedury a návrh detoxikační kúry. U partnerských dvojic doporučujeme objednat Partnerskou diagnostiku u duchovní léčitelky.

Důležité upozornění:

Celý proces výuky duchovního sebeuzdravování i váš přístup k zadaným úkolům je zachycen Boží vševědoucností a má přímý vliv na výsledky, kterých při duchovním sebeuzdravování dosáhnete. Proto je potřeba přistupovat k výukovému programu s maximální zodpovědností.

Vezměte prosím také na vědomí, že míra Boží milosti uzdravení se řídí tím, jak jste se o ni svým životem z pohledu Božího zasloužili a zasloužíte. Nerozhoduje o ní duchovní léčitelka ani duchovní průvodkyně, ale obě mohou tento spravedlivý Boží soud ovlivnit svými modlitbami.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

 

 
 
 

 © SANOKUNDIO