SanoKunDio® - MŮJ ŽIVOTNÍ ÚKOL

Životní poslání mi bylo odkryto při spirituálním otevření. Mým úkolem je zprostředkovat lidem starobylé uzdravování s pomocí modlitby a předávat veřejnosti významná, vlastním prožitím a praxí ověřená poznání, týkající se duchovního uzdravování i života lidských bytostí. Předávám postupně i další duchovní tajemství, která mi byla odhalena, a podílím se tak na odstraňování duchovní nevědomosti, v níž je lidstvo udržováno po staletí. Nejtěžší úkol, který mi Bůh svěřil, je trpělivě napravovat to, co způsobilo odklon lidí od Boha, síly, která jim dala život a při životě je také drží, aniž by si toho byli vědomi. Vysvětlit, že Boží síla je jediná, která může svým působením uzdravovat tělo i duši bez nešetrných zásahů do fyzického těla a chemických léků, a přinášet zároveň důkazy prostřednictvím duchovních uzdravení pouze pomocí modlitby. Mým úkolem je ukázat lidem cestu, jak je možné se zbavit užívání lékových drog. Jednou z ukázek boje pacientů za odstranění svých závislostí na lékových drogách je toto zahraniční video.

Vím, že nejsem jediná, která přijímá sdělení z Božského zdroje bez potřeby být součástí jakékoliv církve, a proto se jen přidávám k dalším, jejichž  poslání byla v minulosti a jsou i dnes podobná mému. Proto na mém webu odkazuji i na  publikace či videa některých z nich.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO