MŮJ ŽIVOTNÍ ÚKOL

Životní poslání mi bylo odkryto při spirituálním otevření. Mým úkolem je zprostředkovat lidem starobylé uzdravování s pomocí modlitby a předávat veřejnosti významná, vlastním prožitím a praxí ověřená poznání, týkající se duchovního uzdravování i života lidských bytostí. Předávám postupně i další duchovní tajemství, která mi byla odhalena, a podílím se tak na odstraňování duchovní nevědomosti, v níž je lidstvo udržováno po staletí. Nejtěžší úkol, který mi Bůh svěřil, je trpělivě napravovat to, co způsobilo odklon lidí od Boha, síly, která jim dala život a při životě je také drží, aniž by si toho byli vědomi. Vysvětlit, že Boží síla je jediná, která může svým působením uzdravovat tělo i duši bez nešetrných zásahů do fyzického těla a chemických léků. Přinášet zároveň důkazy prostřednictvím duchovních uzdravení pomocí modlitby. Mým úkolem je ukázat lidem cestu, jak je možné se postupně zbavit užívání lékových drog s pomocí Moderní etikoprevence® a duchovního sebeuzdravování, na jehož vrcholu se otevírá možnost opustit hmotnou stravu a přejít na výživu pránickou.

Vize

Postupným plněním Božího plánu vznikne také nová vize. Bude pokračováním vize, z roku 2003, která dala vzniknout projektu SanoKunDio® . Vytvoří se Centrum přirozeného zdraví, povedou ho duchovně procitnutí lidé s poznáním existence člověka, jako víceúrovňové lidské bytosti. Předmětem jejich zájmu nebude boj s nemocemi, ale zavedení nového principu souběžného léčení duše, mysli a těla. Centrum přirozeného zdraví bude podporovat primární prevenci, zavede poradenství péče o přirozené zdraví a rozvine spolupráci s projektem SanoKunDio® a jeho výukový program duchovního sebeuzdravování zařadí do své ozdravné strategie. Součástí této strategie bude i Osvěta, zaměřená na  proces transformace. Jednotliví členové vedoucí skupiny se budou opírat o duchovní poznání, získané v projektu SanoKunDio® a osobní zkušenosti získané v procesu své vlastní Transformace vědomí.

 

 


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO