CERTIFIKÁTY VE VÝSLUŽBĚ

Jsou pouze dokladem mého úsilí při hledání cesty k uzdravování sebe a druhých, nic víc. I tato část mé cesty ale sehrála pro můj další vývoj významnou roli. Všechny alternativní metody, pro které mi byly certifikáty vystaveny, jsem musela nakonec opustit, abych mohla sloužit Bohu a věnovat se duchovnímu uzdravování, při kterém již certifikáty zcela ztratily svůj význam.

Pro získání léčitelských schopností od Boha jsem ale potřebovala být mnohokrát zasvěcena. Má zasvěcení však neprováděl žádný člověk ani náboženský hodnostář, a proto mi nebyl vystaven ani žádný další certifikát, kterým bych se mohla prokazovat či dokonce někoho ohromovat. Zasvěcení bylo posvátným aktem, kdy do mě vstupovala pod vedením duchovních průvodců léčivá energie uzdravujícího Božího světla. Do té doby jsem byla Boží vševědoucností dlouhodobě prověřována, aniž bych si toho byla vědoma. Trvalo to desítky let.

Pro to, abych mohla lidem zprostředkovat uzdravující Boží světlo, jsem musela s pokorou a úctou ustoupit do pozadí, vzdát se své vlastní snahy uplatňovat to, co jsem se v minulosti naučila a praktikovala, a zcela se oddat Boží vůli. Musela jsem přijmout Boží zákony, začít se jimi řídit a být si vědoma toho, že při jejich porušení by mi mohly být propůjčené léčitelské schopnosti odebrány. Málokdo ví, jak přísná pravidla platí pro duchovního léčitele. Možná že i to je důvod, proč vznikají různá nedorozumění. Proto se věnuji také osvětě v této tajemné oblasti.

Snad nyní lépe porozumíte tomu, proč není léčitel jako léčitel. Každý má svou vlastní cestu a jedná vždy na základě duchovního poznání, k němuž dospěl, nebo také nedospěl.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< <  1  2  > >>

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO