DUCHOVNÍ LÉČITELKA          

Jožka Wenkeová (*1947).  Mé hledání cesty k uzdravení sebe sama i druhých, praktikováním alternativních metod trvalo 20 let. Po této době jsem prožila spontánní spirituální průpravu. Pod Božím vedením jsem procházela velmi náročným transformačním procesem, který vyvrcholil v mých 58 letech psychospirituální krizí. Několik měsíců jsem se nacházela v rozšířeném stavu vědomí s mnoha duchovními zážitky. V závěru této neuvěřitelné duchovní výuky jsem se zároveň dočkala milosti Božího uzdravení. Po všech útrapách, které jsem s pomocí Boží překonala, mi byly propůjčeny duchovní schopnosti, kterých si velice vážím. Diagnostikování duchovních příčin nemocí, dar rozlišení a dar vyslyšení mé modlitby za uzdravení druhých. Velmi si cením schopnosti diagnostikovat energetický systém, identifikovat napadení energiemi zla, osvobozovat od jejich vlivu a také milosti mnohonásobných Božích ochran. Duchovní poznání, zkušenosti a duchovní zážitky vytvořily mou skálopevnou víru v Boží uzdravující moc, bez které by se náročná služba, kterou vykonávám, neobešla.

Díky Božímu vnuknutí jsem založila v roce 2003 tento projekt, dnes již s přiléhavým názvem SanoKunDio®, v překladu Zdraví s Bohem. Později také vlastní vydavatelství Bude líp, napsala jsem a vydala 7 knih - učebnic duchovních poznání z mé praxe. Realizaci projektu, který se neustále vyvíjí stejně jako má praxe duchovního uzdravování, se věnuji s radostí, láskou a plným nasazením. Každý den jsem konfrontována s Božími zázraky, které přinášejí důkazy, že mnohé z toho, co tvrdí různí respektovaní odborníci na lidské zdraví a nemoci, je zcela jinak.  Při mé službě Bohu bylo nezbytné, abych odložila stranou vše, co souviselo s moderní medicínou, také alternativní metody, které jsem dříve studovala a praktikovala. Potřebovala jsem takto zajistit, aby mě předchozí praxe a s ní spojená přesvědčení nebrzdily v dalším duchovním poznání, které ke mně přichází s každým uzdravujícím Božím zásahem, jehož jsem součástí. Úcta a pokora, kterou jsem během své služby k Bohu získala, mi nedovolí přisuzovat tato uzdravení sobě. Svěřila jsem se plně pod Boží vedení i ochranu a odstranila vše, co by mé přímé propojení s touto všemohoucí, vševědoucí a uzdravující silou narušovalo. Bližší informace o mně a mé službě najdete v mých knihách.

Děkuji všemohoucímu Bohu za to, že mě povolal k této nelehké, ale krásné službě. Děkuji všem, kteří pomáhají záměr tohoto Božího projektu realizovat. Sama bych na vše nestačila.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO