DUCHOVNÍ LÉČITELKA  - Jožka Wenkeová

    Významné duchovní poznání, zkušenosti a průpravu pro činnost duchovní léčiteky jsem získala před třinácti lety v průběhu duchovního transformačního procesu. Transformace vyvrcholila v mých 58 letech náročnou spontánní psychospirituální krizí. Několik měsíců jsem se nacházela v rozšířeném stavu vědomí s mnoha duchovními zážitky. Během tohoto Bohem řízeného procesu jsem byla také opakovaně přivedena na pokraj smrti, abych se v závěru této neuvěřitelné duchovní výuky dočkala milosti trvalého Božího uzdravení. Po všech útrapách, které jsem překonala jen s pomocí Boží, mi byly propůjčeny duchovní schopnosti, kterých si velice vážím. Diagnostikování duchovních příčin nemocí, dar rozlišení a dar vyslyšení mé modlitby za uzdravení druhých. Velmi si cením schopnosti diagnostikovat napadení energiemi zla, se kterou souvisí i dar mnohonásobných Božích ochran. Vše co jsem prožila bylo přípravou pro mou službu uzdravování a osvobozování ve jménu pána Ježíše Krista. Takto získané duchovní poznání, zkušenosti a duchovní zážitky vytvořily mou skálopevnou víru v Boží uzdravující moc, bez které by se náročná služba, kterou vykonávám neobešla.

Díky Božímu vnuknutí jsem založila také tento projekt, dnes již s přiléhavým názvem SanoKunDio®, v překladu Zdraví s Bohem. Realizaci projektu, který se neustále vyvíjí stejně jako má praxe duchovní léčitelky, se věnuji s radostí, láskou a plným nasazením téměř 15 let. Každý den jsem konfrontována s Božími zázraky, které přinášejí důkazy, že mnohé z toho, co tvrdí různí respektovaní odborníci na lidské zdraví a nemoci, je zcela jinak. Při mé službě Bohu bylo nezbytné, abych odložila stranou vše co souviselo s moderní medicínou a také alternativní metody, které jsem dříve studovala a praktikovala. Potřebovala jsem takto zajistit, aby mě předchozí praxe a s ní spojená přesvědčení nebrzdila v dalším duchovním poznání, které ke mě přichází s každým uzdravujícím Božím zásahem, jehož jsem součástí. Úcta a pokora, kterou jsem během své služby Bohu získala, mi nedovolí přisuzovat tato uzdravení sobě. Svěřila jsem se plně pod Boží vedení i ochranu a odstranila vše, co by mé přímé propojení s touto všemohoucí, vševědoucí a uzdravující silou narušovalo. Jsem si plně vědoma toho, jak lehce se může dostat samolibý člověk pod vliv temných bytostí tím, že zapírá Boha a opakováním slůvka já, já, já ,,, přisuzuje zásluhy sobě. Sám ani netuší, že jeho působení se postupně stává dílem bytostí, kterým se takto otevřel, a které pak lidem následně škodí.

Při své neuvěřitelné cestě k Bohu a s Bohem bez potřeby jakéhokoliv církevního prostředníka jsem také pochopila, že i zde je mnohé jinak, než se všeobecně v církvi hlásá. Svědectví o obdivuhodných uzdraveních lidí a další duchovní tajemství popisuji ve svých knihách. Založila jsem vlastní vydavatelství Bude líp® a na vytištění knih obětovala své úspory. Obětí, které jsem v životě přinášela, bylo mnoho, ale právě díky nim se mohl splnit můj celoživotní sen pomáhat lidem. Díky Bohu mohu odkrývat lidstvu další duchovní tajemství spojená s jeho vývojem. Jsem šťastná, že jednou zanechám po sobě odkaz, za který se nebudu muset stydět. Tím bude můj život naplněn.

Děkuji všemohoucímu Bohu za to, že mě povolal k této nelehké, ale krásné službě. Děkuji za všechna Boží požehnání.

Děkuji všem, kteří mi pomáhají záměr tohoto Božího projektu realizovat. Jsem vděčna za každou pomoc, protože sama bych na vše nestačila.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO