DUCHOVNÍ LÉČITELKA  - Jožka Wenkeová

    Má duchovní transformace vyvrcholila ve věku 58 let psychospirituální krizí, zážitkem blízké smrti a milostí trvalého Božího uzdravení. Po útrapách, které jsem s pomocí Boží překonala, mi byla propůjčena schopnost diagnostikovat prapříčiny nemocí, dar vyslyšení mé modlitby za uzdravení, schopnost diagnostikovat napadení lidí energiemi zla a dar mnohonásobných Božích ochran. Vše co jsem prožila bylo přípravou pro mou službu uzdravovat a osvobozovat lidi od temných energií ve jménu pána Ježíše Krista. Všechny duchovní zážitky vytvořily mou skálopevnou víru v Boží uzdravující moc, bez které by se má služba neobešla.

Díky Božímu vnuknutí jsem založila také tento projekt, dnes již s přiléhavým názvem SanoKunDio, v překladu Zdraví s Bohem. Realizaci projektu, který se neustále vyvíjí stejně jako má praxe duchovní léčitelky, se věnuji s radostí téměř 15 let. Každý den jsem konfrontována s Božími zázraky, které přinášejí důkazy, že mnohé z toho, co tvrdí různí respektovaní odborníci na lidské zdraví a nemoci, je zcela jinak. Bylo nezbytné, abych také odložila stranou alternativní metody, které jsem dříve studovala a praktikovala. Potřebovala jsem zabránit tomu, aby mě tato praxe a s ní spojená přesvědčení brzdily v dalším poznání, které ke mě přichází s každým uzdravujícím Božím zásahem, jehož jsem součástí. Pokora, kterou jsem během své služby Bohu získala, mi nedovolí přisuzovat tato uzdravení sobě. Svěřila jsem se plně pod Boží vedení i ochranu a odstranila vše, co by mé přímé propojení s touto všemohoucí, vševědoucí a uzdravující silou narušovalo. Jsem si plně vědoma toho, jak lehce se může samolibý člověk dostat pod vliv temna, aniž by tušil, že léčení, které nabízí je dílem temných bytostí, kterým se otevřel tím, že zapírá Boží moc a léčení přisuzuje sobě.

Při své neuvěřitelné cestě k Bohu a s Bohem bez potřeby jakéhokoliv církevního prostředníka jsem také pochopila, že i zde je mnohé jinak, než se všeobecně hlásá. Svědectví o obdivuhodných uzdraveních lidí a další duchovní tajemství popisuji ve svých knihách. Založila jsem vlastní vydavatelství Bude líp a na vytištění knih obětovala své úspory. Obětí, které jsem v životě přinášela, bylo mnoho, ale právě díky nim se mohl splnit můj celoživotní sen pomáhat lidem. Díky Bohu mohu odkrývat lidstvu další duchovní tajemství spojená s jeho vývojem. Jsem šťastná, že jednou zanechám po sobě odkaz, za který se nebudu muset stydět. Tím bude můj život naplněn.

Děkuji všemohoucímu Bohu za to, že mě povolal k této nelehké, ale krásné službě. Děkuji za všechna Boží požehnání.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz