Vytváření projektu

Nadměrné úsilí, které jsem vyvinula pro uskutečnění své vize pomáhat lidem na jejich cestě k návratu přirozeného zdraví, se nakonec zúročilo. Prvotní návrh projektu jsem vytvořila v roce 2003. Po čase jsem díky vnuknutí původní návrh rozpracovala a vytvořila tento nadčasový projekt, který v procesu duchovního sebeuzdravování zohledňuje i lidskou duši. rozjímání o své duši.

Čekal na mě nelehký úkol najít stejně smýšlející lidi, kteří by se spolu se mnou na projektu podíleli. Základním požadavkem při výběru jsou dodnes vlastní zkušenosti s duchovním sebeuzdravením a schopnost udržet si trvale harmonizovaný energetický systém. Zásadní je úcta k nejmocnější síle vesmíru - k Bohu, a další požadavky související s duchovním vývojem v rámci probíhajícího procesu transformace vědomí. Kritéria jsou náročná.

  Mezi ostatní požadavky patří  také schopnost přizpůsobovat se změnám v neustále se vyvíjejícím projektu. Hledala jsem a stále hledám nadšence, kteří by byli oddáni mé myšlence stejně jako já a stali se mými následovníky. Všichni současní průvodci klientů jsou pro činnost v projektu dobře připraveni. Věřím, že se postupně najdou z řad vděčných klientů i další, kteří se budou chtít spolu s námi na projektu podílet. Právě vděčnost za uzdravení je pro činnost v projektu tou nejlepší motivací.

Svou myšlenku jsem promítla také do vzhledu loga. Znázorňuje šťastnou rodinku, které se navrátilo přirozené zdraví a zároveň našla cestu zpět k přírodě, kde čerpá drahocennou energii a léčí svoji duši.

Pod vedením svých duchovních průvodců projekt dále rozvíjím v návaznosti na to, jak jsou mi odkrývána další a další tajemství související s duchovním uzdravováním a probíhající transformací vědomí lidstva.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz