PROČ VZNIKL TENTO PROJEKT?

Protože mi bylo přes vnuknutí sděleno mé životní poslání, očistit a předat lidem starobylé duchovní uzdravování s pomocí modlitby. Mým úkolem je předávat veřejnosti významná, vlastním prožitím a praxí ověřená poznání, týkající se duchovního uzdravování i života lidských bytostí. Předávat i další duchovní tajemství, která mi byla odhalena, a odstraňovat tak duchovní nevědomost, v níž je lidstvo udržováno po staletí. Nejtěžší úkol, který mi Bůh svěřil, je trpělivě napravovat to, co způsobilo odklon lidí od Boha, síly, která jim dala život a při životě je také drží, aniž by si toho byli vědomi. Vysvětlit, že Boží síla je jediná, která může svým působením uzdravovat  tělo i duši bez jakýchkoliv nešetrných zásahů a chemických léků a také jim to svými uzdravujícími zásahy dokazovat. Mým úkolem je ukázat lidem, jak je možné se zbavit užívíní lékových drog. Jednou z ukázek tohoto boje pacientů za odstranění svých závislostí na lékových drogách je toto zahraniční video.

Vím, že nejsem jediná, která přijímá sdělení z Božského zdroje, bez potřeby být součástí jakékoliv církve, a proto se jen přidávám k dalším, jejichž  poslání byla v minulosti a jsou i dnes podobná mému. Proto na mém webu odkazuji i na  publikace či videa některých z nich.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz