Jožka Wenkeová

    Po těžkých útrapách provázejících mé spirituální otevření mi byl ve věku 58 let propůjčen od Boha dar diagnostikování energetických a duchovních příčin nemocí, dar osvobozování lidí od napadení temnými energiemi a dar uzdravování s pomocí modlitby. Můj transformační proces vyvrcholil psychospirituální krizí a po jejím překonání jsem zažila jednorázové Boží uzdravení ze všech nemocí, od kterých mi moderní medicína nedokázala dlouhé roky pomoci. Tato zkušenost upevnila mou skálopevnou víru v Boží uzdravující moc.

Již patnáct let se s radostí věnuji  realizaci projektu, duchovnímu bádání a psaní knih na toto téma. Do loga projektu jsem promítla vše o co se v projektu snažíme. Rodinné centrum zdraví, radost z uzdravení celé rodiny díky vzájemnému energetickému vyladění, návrat k přírodě beze strachu ze slunce, pylu i klíšťat a cestu po které kráčíme.                               

Svou neuvěřitelnou cestu k Bohu, obdivuhodná uzdravení lidí, kteří se na mne obraceli o pomoc, a další duchovní poznání jsem popsala ve svých knihách. Založila jsem vlastní vydavatelství a na vytištění knih jsem obětovala své úspory. Obětí, které jsem v životě přinášela, bylo mnoho, ale právě díky nim se mohl splnit můj celoživotní sen pomáhat lidem. Díky Bohu mohu odkrývat lidstvu další duchovní tajemství, spojená s jeho vývojem. Jsem šťastná, že jednou zanechám po sobě odkaz, za který se nebudu muset stydět. Tím bude můj život naplněn.

Děkuji všemohoucímu Bohu za to, že mě povolal k této nelehké, ale krásné službě. Děkuji za všechna Boží požehnání.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz